3. Základní škola Holešov
Pro předškoláky - menu  
Akce pro předškoláky ve školním roce 2015/2016 - archiv Informační schůzka pro rodiče budoucích prváků


Poprvé v lavici V úterý 10. května si předškoláci vyzkoušeli, jaké to bude ve škole, až do ní opravdu 1. září po prázdninách nastoupí. Malí žáčci zaplnili dvě třídy a pod vedením šesti zkušených paní učitelek malovali, procvičovali prstíky, poznávali geometrické tvary a dokonce i tancovali a zpívali.


Fotografie z obou tříd najdete ve školní fotogalerii.


Pozvánka na další akci pro předškoláky


Jarní předškolákova dílnička Zápis do prvních tříd je za námi, přesto byla naše škola opět plná předškoláků. Již popáté se otevřely dveře školních tříd, ve kterých na děti a rodiče čekalo příjemné překvapení v podobě jarních dílniček. Tentokrát byly zaměřeny na rozvoj školních dovedností. Relaxační panáček, kelímek Hopík a originální záložka do knížky budou jistě dobrými pomocníky pro hravou přípravu na školu.
Těší nás, že i přes pěkné jarní počasí, které lákalo k pobytu v přírodě, dali rodiče s dětmi přednost návštěvě naší školy. Doufáme, že i v květnu, kdy nás čeká poslední setkání, se sejdeme v hojném počtu a předškoláci si budou moci vyzkoušet opravdovou vyučovací hodinu. Učitelky 1. ročníku. I. Vávrová, V. Obdržálková, K. Jarkovská a P. Logajová


Fotografie si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii


Pozvánka - Jarní dílničky - 12. dubna 2016


Jak se nám vydařil zápis nanečisto? Zápis do základní školy – den, na který čekají nejen budoucí školáci, ale i jejich rodiče. Někteří už se nemohou dočkat, jiní jsou možná zdrženlivější, protože netuší, co je u zápisu čeká. Tak nebo tak, pro všechny předškoláky jsme na 3. Základní škole v Holešově uspořádali zápis nanečisto, kde měly děti možnost vyzkoušet si, jaké to bude, až přijde jejich velký den.

V sedmi třídách byly připraveny úkoly, které by měl každý budoucí školák hravě zvládnout. A tak si předškoláci procvičili počítání, plnili úkoly z geometrie, rozeznávali tvary základních písmen a učili se orientaci na interaktivní tabuli. Vyzkoušeli sezení v lavici i správné držení tužky, opravili popletenou pohádku. Plnění jednotlivých úkolů doplňoval zvuk hudebních nástrojů, když si děti zkoušely rytmizaci říkadel a písniček.

Za každý splněný úkol si šikovní předškoláci zasloužili razítko do okýnka papírové školy a po splnění všech úkolů na ně čekala zasloužená odměna. Ve třídách se to šikovnými předškoláky jen hemžilo a doprovázející rodiče i prarodiče mohli být na své děti právem pyšní.

Nejen děti se svými rodiči, ale i paní učitelky, které zajímavé odpoledne připravily, odcházely domů s dobrým pocitem.

Rádi bychom popřáli všem předškolákům, aby v den zápisu byli stejně úspěšní jako u zápisu nanečisto a svůj velký den si společně s rodiči náležitě užili.

Na všechny se těšíme u zápisu do první třídy, který proběhne 12. února 2016. Vyučující 1. a 2. tříd 


Fotky najdete ve školní fotogalerii.


Pozvánka - Zápis nanečisto - 19. ledna 2016 Vážení rodiče budoucích prváčků,
zveme vás a hlavně vaše zvídavé předškoláky na další návštěvu naší školy. Tentokrát jsme si připravili pro děti, které se v únoru chystají k zápisu do první třídy, mnoho aktivit v prostorách naší školy. Děti si mohou vyzkoušet, co je čeká při opravdovém zápisu do školy.

V úterý 19. ledna 2016 v 16.00 se těšíme na viděnou s vámi i s vašimi dětmi. Jednotlivé dílničky s aktivitami budou opět ve třídách prvního stupně pod vedením zkušených vyučujících.

Na tuto odpolední akci není třeba se předem přihlašovat, stačí jen přijít s dětmi a společně si bez nervozity vyzkoušet "Zápis nanečisto".
vyučující 1. stupně  
Sportovní odpoledne pro předškoláky Již podruhé v tomto školním roce se sešli předškoláci se svými rodiči v prostorách 3. Základní školy, aby se seznámili s  prostředím školy a učitelkami budoucích prvňáčků. Tentokrát měli možnost navštívit školní bazén a tělocvičnu.

V nově zrekonstruovaných prostorách plavecké učebny byla pro ně připravena ukázková hodina plaveckých dovedností, her a vodních aktivit, kterou si připravili žáci 3. ročníku.

V tělocvičně se zdatní předškoláci mohli zapojit do různých sportovních aktivit. Svoji hbitost a mrštnost prokázali zdoláním překážkové dráhy, odvážní sportovci vyšplhali po žebřinách do výšky, za odměnu se svezli na lavičkové skluzavce a relaxační chvilku si užili při cvičení s padákem.

Na závěr všichni zdatní sportovci obdrželi sladkou medaili, aby doplnili energii po náročném sportovním odpoledni. Malé sportovce svojí pochvalou a gratulací ocenil pan ředitel i paní učitelky, které tyto aktivity pro předškoláky připravily.
Všichni se už nyní těšíme na další společné setkání v lednu.
za paní učitelky 1. a 2. tříd Mgr. K. Jarkovská a Mgr. V Obdržálková    Fotografie ze sportovního odpoledne najdete ve školní fotogalerii.  
Vydařené Podzimní Předškolákovy dílničky | 6. 11. 2015 V říjnu proběhla první z plánovaných akcí - podzimní dílnička.
Ve čtyřech třídách byly připraveny zajímavé aktivity motivované podzimem, do kterých se s chutí zapojili rodiče, děti i jejich mladší či starší sourozenci.
Děti pečlivě zdobily papírové čtvrtky, které se po chvíli proměnily v papírové větrníky. Z obyčejných skleniček si děti vyrobily krásně rozzářené podzimní lampičky. Přesným překládáním barevného papíru vznikli veselí draci s pestrými ocásky. A podzimního skřítka z brambor oživily doplňky z jeřabin a jiných přírodnin.
Co nezvládly děti samy, s tím ochotně pomohli rodiče nebo paní učitelky. Po dvou hodinách společné tvořivé práce si přes třicet budoucích školáků odnášelo čtyři pěkné výrobky a všichni zúčastnění měli příjemný pocit z dobře vykonané práce. za všechny paní učitelky 1. a 2. tříd - Mgr. Kateřina Jarkovská     Další fotografie najdete ve školní fotogalerii.
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |