3. Základní škola Holešov
Družina - menu  
Akce školní družiny 2016/2017 Přihlášky do školní družiny na školní rok 2017/2018 Zde najdete informace k podávání přihlášek do školní družiny pro příští školní rok.
Co se dá vidět v TYMY?      
Bublinohraní v TyMy - 2. oddělení ŠD   
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Slavnostní pasování prváčků na čtenáře V zámku proběhlo slavnostní pasování prváčků z naší družiny na čtenáře. Nejprve bylo potřeba naučit se poznat všechna písmenka a pak již mohli začínající čtenáři navštěvovat knihovnu a číst své první knihy.

Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Hvězdárna v družině Dne 19. června se ve školní družině uskutečnila akce "Hvězdárna Beskydy". Děti se dozvěděly spousty nových informací o naší Galaxii a Slunci. Měli možnost astronomickým dalekohledem pozorovat skvrny na Slunci.
     
Divadelní představení ve škole V pátek 9. 6. 2017 se naše tělocvična proměnila na chvíli v divadlo. Navštívili nás všetulští ochotníci s divadelním představením O TŘECH PRASÁTKÁCH a ČERVENÉ KARKULCE.
Po celou dobu obou představení byli herci v plném nasazení, zapojovali do dění děti a ti herce odměnili bouřlivým potleskem na závěr.
        
Den s BESIPEM Dne 5. června proběhla ve školní družině akce Den s Besipem. Pro děti byl připraven zajímavý program, jehož součástí byly rozmanité aktivity. Děti si zdokonalily znalosti dopravní výchovy pomocí testu, na mapě městečka poznávaly chování v provozu a dopravní značení, slalom si děti prošly s únavovými brýlemi a jízdu na kole si upevnily v jízdě zručnosti. Po zábavném a poučném odpoledni si děti odnesly věcný dáreček a spoustu nových znalostí do silničního provozu, které děti na prázdniny budou potřebovat.
              
Výtvarná soutěž TyMy centra Za zvířaty kolem světa Děti ze ŠD se zúčastnily výtvarné soutěže s TyMy centrem. Děti z 2. oddělení si vybraly téma: "Ptáci kolem nás". Za společnou práci byly oceněny drobnými odměnami, diplomem a pamětním listem. Výtvarná práce byla ke zhlédnutí v TyMy centru a nyní jsou díla vystavena na hradě Lukov.
     
Škola žonglování ve školní družině Děti ze školní družiny měly možnost si vyzkoušet základy žonglování pod odborným vedením pana Jiřího Sadila.
       
Den dětí V pátek 26. 5. jsme ve družině oslavili Den dětí. Během odpoledne měly děti možnost projít několik zábavných stanovišť – shazování kuželek, házení balónky, skákání do dálky s deštníkem a mnoho dalších. Na každém stanovišti za splněný úkol dostaly za odměnu peníze. Za tyto peníze si mohly děti nakoupit v našem speciálním obchůdku drobné hračky nebo sladkosti.
Děkujeme starším žákům, kteří nám ochotně pomohli při organizaci.

Reakce dětí (v původním znění):
Líbylo se mi skákání do písku!!!
Líbilo se mi slis, zajíci.
Libilo semimoc zkakani v pitli a zkakani do pisku. Zkakani z hopikama.
Líbil se mi hot do koše mičkem!!!
Koupil semsi lízátko.
Mně se líbilo házet balonem. V obchůdku já sem si koupila mišku.
  
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Bublinohraní v 1. oddělení ŠD Debrujáři z TYMY centra Holešov připravili pro děti 1. oddělení ŠD zábavné odpoledne "Bublinohraní". Děti si mohly vyzkoušet míchání roztoku a tvoření obrovských bublin. J. Budišová - vychovatelka 1. odd. ŠD    
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Minikopaná ŠD V úterý 9. 5. 2017 proběhl turnaj mezi žáky školní družiny v minikopané. V letošním roce se mezi sebou utkaly družstva 1. - 6. oddělení ŠD. Nezapomněli jsme ani na 7. oddělení, kde máme velmi šikovné fotbalisty, kteří si vylosovali družstvo a měli na starosti každý jeden tým. Všichni hráli s velkým nadšením a v duchu fairplay. Podpořit hráče přišly všechny děti ze školní družiny, paní vychovatelky, rodiče a také učitelé.
Na 1. místě se umístilo družstvo z 6. oddělení, 2. místo získalo 4. oddělení, 3. místo si vybojovalo družstvo 2. oddělení, 4. místo obsadilo 3. oddělení, na 5. místě skončili šikovní bojovníci z 1. oddělení a 6. místo si vybojovalo 5. oddělení. Jako nejlepší brankař byl vyhodnocen Richard Schneeberger a nejlepším střelcem se stal Vojta Hrňa, oba hráči jsou ze 7. oddělení. Všem zúčastněným blahopřejeme.
Chtěli bychom poděkovat rozhodčímu panu učiteli Mgr. Richardu Davidovi a žákům z 9. B Adamu Valentovi, Dominiku Cejpkovi, Davidu Olšákovi a Pavlu Němečkovi za pomoc při organizaci, panu učiteli Cihlářovi za krásné diplomy a školní jídelně za pití.
Minikopaná se vydařila a budeme se těšit na další akce ŠD.
  
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Projekt "Buďme kamarádi" Děti 1. a 3. oddělení školní družiny mohly na vlastní kůži zkusit pocity kamarádů, kteří mají některé tělesné postižení. Paní Mgr. Svobodová nejdříve dětem vysvětlila, co to postižení je a s jakými druhy se můžeme setkat. Děti si mohly potom samy vyzkoušet pohybovat se na invalidním vozíku, psát nohou a pusou.
Někteří se poprvé setkali s Brailleovým písmem a ihned si napsali na psaním stroji několik řádků. Poslepu poskládali skládačku a zkoušeli rozlišit zvuky nebo hráli hmatové pexeso. Všichni si vyzkoušeli, jaké to je chodit se slepeckou holí, a jak těžké je překonat překážku. Naučili se, jak pomoci nevidomému. V roli  neslyšících  poznali znakovou řeč a v ní se naučili pozdravit kamaráda a popřát mu hezký den.
Ve družině jsme dlouho o lidech s různými postiženími mluvili. J. Budišová - vychovatelka 1. odd. ŠD    
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Děti 1. oddělení ŠD navštívily TYMY Holešov na akci Den Země. Spolu s Debrujáry a pod vedením p. Báry Winklerové zasadily na zahradě TYMY centra strom, pod který uložily láhev s poselstvím pro další generace a přáním stromu. Každý kluk i holčička přiložili ruce k dílu a kořeny stromu společně zahrnuli hlínou. Překvapením pro děti byla beseda "O vajíčku". Během povídání se děti seznámily s různými druhy ptáků, kteří žijí nejen na dvorku, ale i ve volné přírodě a mohli porovnávat velikosti a barvy jejich vajíček. J. Budišová - vychovatelka 1. odd. ŠD    
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Děvčata 1. a 6. oddělení ŠD vystoupila v TYMY Holešov Pod vedením p. vychovatelky nacvičila děvčata  jarní pásmo "Na trávě". S tímto  tanečně pohybovým programem se předvedla při Dni zdraví  v naší škole 8. dubna a následně 11. dubna  při akci Jaro na vsi v TYMY  Holešov. Společně s paní vychovatelkou naučila poté žáky z 1. tříd tancovat dívčí taneček Eliška. J. Budišová - vychovatelka 1. odd. ŠD    
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Vynášení Moreny Je to tradice, kdy se věřilo, že smrtná Morena je zima a jejím odchodem zmizí vše špatné včetně studeného a nevlídného počasí. Děti ze školní družiny tuto tradici dodržují a chodí házet zapálenou Morenu do řeky Rusavy. Na zpáteční cestě místo Moreny nesla děvčata letečko jako symbol jara. Děti přivítaly jaro také několika básničkami. Akce se díky pěknému počasí velmi vydařila.
  
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Pro prvňáčka je to hračka Ve čtvrtek 23. března  uspořádala Městská knihovna Holešov pro žáčky  z prvních tříd zábavnou soutěž - Pro prvňáčka je to hračka. Z každého oddělení školní družiny Holešovských škol a Přílep zastupovaly spolužáky tři děti.
Z naší ŠD soutěžili
za 1. oddělení: Karolína Novotná, Jan Adámek a Ondřej Dohnal  - získali  3. místo
za 2. oddělení: Tomáš Dvořák, Štěpán Kuczman, Dominik Edler -  získali 4. místo
za 3. oddělení: Lenka Roubalíková, Filip Daníček, Elen Mlčáková - získali 2. místo

Děti se utkaly v poznávání knih, krmily Otesánka, určovaly obydlí zvířátek, poznávaly rozdíly v obrázcích. Nelehkým úkolem bylo rozpoznat podle čichu tekutinu v kelímku. Kreslily se obrázky. Vše bylo ohodnoceno body. Po jejich sečtení a vyhlášení výsledků jsme se radovali z 2., 3. a 4. místa. Všechny děti obdržely malou odměnu.
  
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Karneval "Nám to nevadí, že jsme maškary", zpívaly  děti při karnevalovém průvodu školou. Paní vychovatelky připravily pro děti školní družiny  na páteční odpoledne 3. března  Pohádkový karneval. Odpoledne vyrazil průvod masek přes jídelnu a pavilony školy s písničkou do  nazdobené školní  tělocvičny.
Pravý karnevalový rej  zahájil Šáša představením všech masek. Následovaly soutěže, hry, tanec. Spolu jsme se naučili tancovat Letkis, nebo zazpívali indiánskou  hravou písničku  "Umpaje". Na závěr karnevalu připravily paní vychovatelky losování dětské tomboly. Deset dětí získalo balíček drobností a dalších padesát balonky se sladkostmi.
Rozzářené oči dětí a spokojený úsměv na jejich tvářích prozradily, že se všem karneval líbil.


Fotografie najdete ve školní fotogalerii.Zimní radovánky v 6. oddělení školní družiny               


Pískování Netradičně prožily děti středeční odpoledne 18. ledna 2017. Paní vychovatelka Budišová spolu s paní Winklerovou z TYMY Holešov připravily tvořivou dílničku, ve které si děti vyzkoušely, jak se dají vykreslovat obrázky pomocí barevných písků.
Do akce pískování se postupně zapojily i děti z ostatních družin. Domů si odnesly pískované obrázky nebo mandaly. Dětem se tato netradiční technika velmi líbila.
             

          
Bobování ve ŠD Děti ze školní družiny rády sportují a tak využily příležitosti, kdy mohly jít bobovat i při malém množství sněhu. Doufáme, že počasí nám bude přát i v následujících dnech a napadne nám ještě další sněhová nadílka.
     
Vánoční nadílka ve ŠD Děti při nadělování dárečků ve 2. oddělení ŠD.
          
Vánoce v kovárně V holešovské kovárně se děti učily vánočním obyčejům. Dověděly se o významu adventu a o vánočních tradicích našich předků. V andělské dílničce si děti vyrobily dárek z včelího vosku a na cestu domů dostaly od pana kováře čerstvou vánoční oplatku. Program v kovárně nám navodil krásnou předvánoční atmosféru a všem se velmi líbil. 
  
Naši návštěvu v kovárně zachytila i reportérka Kroměřížského deníku a napsala o nás krátký článek.

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem V pátek 9. prosince jsme si užili spoustu legrace s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Letos za námi přijel s předvánočním programem. Malovali jsme čerty a anděly, povídali si o dárcích pod stromečkem. Moc se nám to líbilo.
   Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Podzimní tvoření v 1. oddělení školní družiny Nejen výroba Podzimníčků, tisk na látku, ale oblíbené vaření - tentokrát příprava bramboráků a amerických brambor. J. Budišová, 1. oddělení ŠD     Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Bubenická show - JUMPING DRUMS Dne 1. 11. 2016 se uskutečnil pro žáky školní družiny výchovně vzdělávací koncert v rámci projektu "Hudba jako cesta k dětské duši". Základním konceptem je neformálním a zábavným způsobem uvést žáky do kouzelného světa rytmů a bubnů. Děti si vyzkoušely hru na bubny a na závěr koncertu si v rytmu bubnů i zatančily. Koncert se nám všem velmi líbil.
Vychovatelky ŠD     Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Podzimní tvoření s Podzimníčkem Všechna oddělení školní družiny se rozzářila podzimními barvami. Děti donesly dýně, kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, listí a spoustu dalšího přírodního materiálu. Podle fantazie si každý vyrobil zvířátko, skřítka nebo jinou vymyšlenou pohádkovou postavu. Vychovatelky ŠD     Všechny fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Bramborový týden ve školní družině Jak využijeme brambory? To by Vám mohly vyprávět děti v naší školní družině. Můžeme vyrobit tiskátka, postavičky, můžeme s nimi vařit, péct a dělat spoustu dalších zajímavých věcí. Však se podívejte do naší galerie, zde uvidíte názornou ukázku. Vychovatelky ŠD        Všechny fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Jablíčkový týden Poslední týden v září paní vychovatelky připravily pro děti Jablíčkový týden. O jablíčku jsme zpívali, tancovali jablíčkovou mazurku, učili se  básničky a říkadla a nové říkačky tvořili. Jablíčka jsme sbírali na školní zahradě a vytvořili z nich nejen výstavku, ale ve cvičné kuchyňce i výborné saláty, kompoty a  upekli štrúdl.
Padaná jablka nám posloužila jako razítka, malovali jsme a vystřihovali toto výborné ovoce ve všech možných tvarech a barvách.
V neposlední řadě jsme si připomněli, jak jsou jablka důležitá pro naše zdraví. Vychovatelky ŠD     Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
Můj prázdninový svět Tak se jmenovala soutěž, do které se zapojily děti z 2., 5. a 6. oddělení školní družiny. Tuto soutěž si pro nás připravila Městská knihovna. Děti měly za úkol zpracovat své letní zážitky z prázdnin. Všechny obrázky byly moc hezké, některé z nich budou vystaveny v Městské knihovně. Všem dětem za účast v soutěži děkujeme. Vychovatelky ŠD                
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |