3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 2. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Logajová
e-mail: logajova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV Tv M Čj          
Úterý Čj M Čj Vv        
Středa Čj M PRV Čj Hv        
Čtvrtek Čj M Tv Čj          
Pátek Čj Čj M Aj          

30. 6. 2017 |

MILÍ RODIČE,
DĚKUJI VÁM ZA NÁDHERNÉ RŮŽE,
ORIGINÁLNÍ DÁRKY A
BÁSEŇ, KTERÁ MI VEHNALA
SLZY DO OČÍ. MOC DĚKUJI.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY


22. 6. 2017 | OCHUTNÁVKA OVOCE
V rámci projektu Ovoce do škol proběhla na naší škole v úterý 13. 6. 2017 ochutnávka ovoce a zeleniny. Cílem tohoto doprovodného opatření bylo představit žákům různé druhy ovoce a zeleniny s možností jejich ochutnání. Nabídku tvořily různé druhy ovoce a zeleniny, od těch běžně dostupných (jablka, hrušky, papriky, rajčata) až po méně obvyklé (avokádo, žlutý meloun, mango, aj.) Děti se během jedné vyučovací hodiny  seznámily s různými druhy ovoce a zeleniny, ze kterých následně vyrobily své vlastní výtvory (zeleninové špízy, ovocné postavičky, zvířátka, apod.). Celá akce byla vedena zkušeným týmem promotérů za doprovodu maskota.
            
12. 6. 2017 | Výlet do dřevěného městečka
V pátek 2. 6. se kamarádi ze třídy 2. A a 2. C sešli na školním výletě a společně jsme vyrazili do dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Příjemná paní průvodkyně nás provedla celým areálem dřevěného městečka a díky jejímu poutavému vyprávění jsme měli možnost nahlédnout do života lidí před dávnými časy. Navštívili jsme kostel i přilehlý hřbitov, obchod, dům pana krejčího i stavení pana starosty. Starobylé světničky vybavené dobovým nábytkem nás všechny zaujaly. Ve volném čase jsme si nakoupili spoustu krásných suvenýrů na památku, ochutnali tradiční dobroty a někteří z nás se svezli na historickém kolotoči. Po celý den nám přálo počasí a věříme, že malí i velcí výletníci si výlet do dob minulých pěkně užili.
Rády bychom pochválily všechny děti za vzorné chování na výletě i při cestě autobusem, dochvilnost při rozchodu a pozornost při výkladu paní průvodkyně. Snad užitečné informace využijí při výuce ve vyšších ročnících.


Fotografie z našeho výletu najdete ve školní fotogalerii.


9. 6. 2017 | Výukový program o dravcích
7. června 2017 zažila nejen naše třída nevšední zážitek. Členové společnosti Seiferos - stanice pro opuštěné a handicapované dravce - nám přijela ukázat svůj program zaměřený na celkovou osvětu tohoto tématu. Mohli jsme spatřit na 40 opeřených krasavců jako výra velkého, puštíky, rarohy, luňáka, sokoli, sovy, jestřába, káně, ale také orla bělohlavého a supa bělohlavého. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z jejich života a shlédli jsme ukázky letových a loveckých dovedností. Průvodce programem Zdeněk Fabián nás překvapil odborným výkladem, který prokládal svým osobitým humorem a často donutil všechny přítomné k dlouhotrvajícímu smíchu.
Program se nám všem velmi líbil a doufáme, že budeme mít brzo možnost je opět vidět.
       
9. 6. 2017 | Vyhodnocení sběru papíru

    


22. 5. 2017 | DEN POLICIE
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově uspořádala 18. května 2017 v areálu zámecké zahrady Den Policie. Akce byla určena nejen všem holešovským mateřským a základním školám, ale také široké veřejnosti. V zámecké zahradě bylo k vidění mnoho zajímavého. Žáci mohli zhlédnout práci Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby, kde si mohli vyzkoušet i základy první pomoci. Velmi zajímavé byly ukázky výcviku donucovacích prostředků a prvků sebeobrany. Seznámili se s tím, jak se zajišťují kriminalistické stopy a ověřování pravosti cestovních dokladů. Velký ohlas měla ukázka Útvaru služební kynologie. Prezentační akce Den Policie byla velmi zdařilá.
     
22. 5. 2017 | POPELKA
V pondělí 15. května jsme byli pozváni na divadelní představení do kina Svět. Žáci naší školy nám pod vedením paní učitelky I. Vávrové a paní vychovatelky J. Budišové zahráli pohádku Popelka. Obdivovali jsme kulisy i kostýmy, které měly děti na sobě a pozorně jsme sledovali, jestli pohádka dobře dopadne. Moc se nám líbily všechny postavy, které v příběhu vystupovaly. Nejvíc jsme drželi  palce princi Šimonovi, aby našel tu správnou Popelku - Viktorku. Krásná byla také hudba, která celý děj pohádky pěkně dotvářela. Těšíme se, že příští rok se s našimi herci opět setkáme v nové pohádce.
Fotografie z divadelního představení si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii.
18. 5. 2017 | DEN EVROPY
Ve středu 9. května 2017 jsme se na náměstí E. Beneše zúčastnili Dne Evropy, který pro nás připravilo Středisko volného času TyMy. V různých tvořivých dílničkách jsme poznávali vlajky jednotlivých států Evropy, zatancovali jsme si s Olinkou, zahráli si hry s padákem a také poznávali přírodu a třídili odpad. Hlavním úkolem bylo, abychom si vyzdobili papírovou hvězdičku a napsali na ni přáníčko. Tyto hvězdičky jsme pak společně na balóncích poslali do „Evropy“.
             


13. 4. 2017 | VODY SE UŽ NEBOJÍME
Plavání hurá, hurá, hurá!
Tímto pokřikem jsme se v pondělí 10. 4. 2017 rozloučili s plaveckým výcvikem. Jako každý rok, tak i letos, jsme se  zúčastnili výuky plavání, která probíhá v rámci tělesné výchovy. Od října do dubna jsme chodili na plavecký bazén, kde se někteří s plaváním seznamovali, někteří se v něm zdokonalovali. Naučili jsme se různé plavecké styly a měli jsme možnost si i ve vodě pohrát, zařádit si, např. při skákání do vody nebo lovení předmětů ze dna bazénu.
Dětem se plavání moc líbilo a na hodiny v bazénu se těšily. Plavecké dovednosti, které během plavecké výuky získaly, využijí v dalším životě, např. hned letos o prázdninách u vody.
     

13. 4. 2017 | Letošní „Týden naruby“
V týdnu od 3. do 6. dubna  2017 u nás ve třídě proběhl "Týden naruby". Děti měly možnost vyzkoušet si, jaké to je být panem učitelem / paní učitelkou. Měly možnost odučit jakýkoliv předmět od jazyků, prvouky, matematiky až po výchovy. Dětem šlo učení moc pěkně a možná se z nich jednou stanou také učitelé. :)
        
13. 4. 2017 | Pracovní činnosti se stavebnicí
Součástí výuky pracovních činností ve 2. třídě je práce se stavebnicí. Stavění podle návodů nebo jen podle fantazie nás velmi zaujalo. Celou hodinu jsme pilně pracovali a na závěr jsme vyhodnotili, které výrobky se nám podařily nejvíce.
     
13. 4. 2017 | GEOMETRIE
Umíme pojmenovat rovinné útvary, tělesa a učíme se, co jsou body a úsečky.
     
13. 4. 2017 | Prvouka - poznali jsme naše tělo...
  
... a procvičili jsme si svoje smysly.
  
27. 2. 2017 | Beseda s Policií ČR
V rámci minimálního preventivního programu si děti z naší třídy vyslechly zajímavou besedu s Policií ČR. Seznámily se nejen s prací Policie, ale dozvěděly se důležité věci pro svoji osobní bezpečnost a bezpečnost v silničním provozu.
  
22. 12. 2016 | Vánoční besídka
Dnešní den jsme si udělali ve třídě vánoční besídku. Ozdobili jsme si stromeček, mlsali cukroví od maminek, vyráběli svíčky a přáníčka.  Rozdávali jsem si dárečky a přáli jsme si krásné Vánoce a šťastný nový rok.

     
22. 12. 2016 | Výstava betlémů
Poslední prosincový týden jsme se vydali do zámku na výstavu betlémů. Měli jsme možnost vidět šedesát betlémů z rozmanitých materiálů jako je dřevo, keramika, sklo, krajka nebo sláma.  Líbil se nám dřevěný betlém valašského řezbáře Josefa Heji, velký betlém ostravského řezbáře Ladislava Krále se čtyřiceticentimetrovými figurkami, ale nejvíce jsme obdivovali betlém ze slámy Františka Zusky.
  
22. 12. 2016 | Mikuláš - 5. 12.
Začátkem prosince nás ve třídě navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Společně jsme mu zazpívali, statečné holčičky zatancovaly a nejstatečnější Otakar sám řekl Mikuláši básničku. Za svou statečnost jsme byli  odměněni sladkostmi.  Všem dárečky udělaly velkou radost. Děkujeme Mikuláši, andílkům i čertům za tak bohatou nadílku a už se těšíme, až nás příští rok navštíví znovu!
     


29. 11. 2016 |


29. 11. 2016 | Vánoce na Hané a Valašsku
23. listopadu 2016 jsme navštívili Středisko volného času Holešov, kde pro nás pracovníci TYMY připravili adventní program „Vánoce na Hané a Valašsku“.
Ve skupinkách pod vedením skřítků jsme se seznamovali s vánočními tradicemi a zvyky na Hané a Valašsku. V adventních dílničkách jsme si vyrobili andílka, napsali dopis Ježíškovi a zjistili jsme, jak se vyrábí adventní věnec. Zazpívali jsme si koledy, rozkrojili jablíčko a při pouštění lodiček z ořechových skořápek jsme se dozvěděli, zda půjdeme do světa a kdo zůstaneme našim kamarádem.
Občerstvili jsme se frgálem, čajem a punčem, ochutnali jsme perníčky a křížaly a odnesli jsme si nejen spoustu dárečků, ale také hodně krásných zážitků a nových informací o adventních a vánočních tradicích.

  
Více našich fotografií najdete ve školní fotogalerii.
3. 11. 2016 | HALLOWEEN

Jednou venku, při setmění
děti v strašidla se mění.
V okně dýně, uvnitř svíčka.
Halloweenská mají trička.

Od domu k domu běhají
a koledu všem říkají.
Dejte nám sladkou koledu,
nebo vám něco provedu.

  


16. 10. 2016 | PYŽAMOVÝ DEN
Dobrý večer, přivítal nás v pátek ráno ve škole Večerníček. Žáci druháci uléhají ve třídě a sledují Spejbla s Hurvínkem. Dobrou noc, loučí se s námi chlapeček v novinové čepičce a my zasedáme do lavic. Jak je to možné? Je přece pyžamový den! Copak to jde učit se ve škole v pyžamu? Ano, i to je u nás možné. A deštivý zamračený den k tomu přímo vybízel. Ve třídě se sešly různé modely a děti si nezapomněly přinést i své spací mazlíčky. Pohodlí pyžam jsme si náležitě užívali a tento den se nám moc líbil.


25. 9. 2016 | DEN HRAČEK
„Počítejte, kolikrát bude hrát buben, ťukejte prstíkem do dlaně, tleskejte, mávejte ručkama nad hlavou a teď se k nám přidejte a tancujte ...“, vtahuje nás dirigent a moderátor Miloš Machek do báječného hudebního příběhu DEN HRAČEK. Děti nadšeně ťukají, tleskají, tancují a celý koncert Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně se nám moc líbí.
  
21. 9. 2016 | Výstava ilustrátorů knih pro děti a mládež
Nejvíce se mi líbily obrázky Oty Janečka. A mně Vlasty Švejdové … byly děti plné dojmů z výstavy ilustrátorů dětských knih, kterou jsme shlédli v úterý 20. září v Zámecké galerie v Holešově. Kluky více zaujaly obrazy Zdeňka Buriana a Oty Janečka, holčičkám se více líbila tvorba Josefa Lady a Vlasty Švejdové, ale každý z nás si našel kresby, které mohl obdivovat. Závěr naší prohlídky patřil filmu o práci Zdeňka Buriana.
Výstava splnila naše očekávání a už se těšíme na další ukázky českého umění, které holešovská Zámecká galerie každý rok vystavuje.


10. 9. 2016 |
Těšíme se do školy

Vyběhaní, vykoupaní,
vracíme se z luk a strání.
U vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Sbírali jsme hříbky v lese,
teď do školy těšíme se.
     
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz