3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 2. C

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jarkovská
e-mail: jarkovska@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV Čj Čj M Hv        
Úterý M Aj Čj Čj          
Středa Čj Tv M Vv        
Čtvrtek M Čj Čj PRV          
Pátek Čj M Tv Čj          


Naše fotografie si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
12. 6. 2017 | Výlet do dřevěného městečka
V pátek 2. 6. se kamarádi ze třídy 2. A a 2. C sešli na školním výletě a společně jsme vyrazili do dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Příjemná paní průvodkyně nás provedla celým areálem dřevěného městečka a díky jejímu poutavému vyprávění jsme měli možnost nahlédnout do života lidí před dávnými časy. Navštívili jsme kostel i přilehlý hřbitov, obchod, dům pana krejčího i stavení pana starosty. Starobylé světničky vybavené dobovým nábytkem nás všechny zaujaly. Ve volném čase jsme si nakoupili spoustu krásných suvenýrů na památku, ochutnali tradiční dobroty a někteří z nás se svezli na historickém kolotoči. Po celý den nám přálo počasí a věříme, že malí i velcí výletníci si výlet do dob minulých pěkně užili.
Rády bychom pochválily všechny děti za vzorné chování na výletě i při cestě autobusem, dochvilnost při rozchodu a pozornost při výkladu paní průvodkyně. Snad užitečné informace využijí při výuce ve vyšších ročnících.


Fotografie z našeho výletu najdete ve školní fotogalerii.Podívejte se do třídní fotogalerie, jak se nám tento den vydařil.
12. 5. 2017 | Děti maminkám

                    

   


23. 4. 2017 | Velikonoce

Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem kolem školy,
nesu dobrý perníček.

Upekli ho kluci, holky,
s paní učitelkou,
krásně si je nazdobili,
radost mají velkou.

     


23. 4. 2017 | Plavání
Hodiny plavání patřily u nás ve třídě určitě k těm nejoblíbenějším. Děti se seznamovaly s vodou prostřednictvím různých her, učily se správně dýchat do vody, lovily puky pod vodou, naučily se splývat na břiše i na zádech s pomůckami i bez nich a ti odvážnější si zkusili i skoky do vody. Odměnou za celoroční snahu byla závěrečná hodina plavání, kdy měly děti volnou zábavu. Ráda bych pochválila všechny děti za jejich velkou snahu, výborné plavecké výkony a také vzorné respektování dohodnutých pravidel při hodinách plavání.
  
5. 3. 2017| Konstruktivní hry
Pracovní činnosti to nejsou jen krásné výkresy nebo výrobky z papíru, které zdobí třídu a vytvářejí tak příjemnější prostředí pro žáky i jejich učitele. Do pracovních činností jsou zařazeny i konstruktivní hry. Hra je základní činností a přirozeným projevem aktivity dítěte, důležitá pro jeho celkový psychický vývoj. Konstruktivní hry vycházejí z manipulačních her a u dětí je nejoblíbenější hra se stavebnicemi. Jak si děti z naší třídy umějí "vyhrát", si můžete prohlédnout na následujících fotografiích.
                              
4. 3. 2017 | Beseda s policií ČR
Běžné vyučovací hodiny míváme zpestřeny besedami s různým zaměřením. Děti z naší třídy tentokráte čekala beseda s policistkou ČR. Děti si připomněly mnoho známých skutečností, ale dozvěděly se také mnoho nových důležitých informací…
Barunka V. ví, že jako účastník silničního provozu musí dodržovat dopravní značky.
Danielka si zapamatovala, že nemá otevírat dveře cizím lidem.
Adélka ví, že se nemá nechat nalákat cizími lidmi na bonbóny a raději utéct.
Kuba si připomněl, že městská policie pracuje ve městě a státní policie i v ostatních obcích.
Dianka se dozvěděla, že policisté se brání před útočníky pepřovým sprejem.
Tobi ví, že v případě dopravní nehody musíme pomoci zraněným osobám.
Stelinka zná telefonní číslo na policii 158.
Domča S. ví, že pokud způsobíme dopravní nehodu, nesmíme z místa nehody ujet.
Barunka T. si zapamatovala, že po silnici chodíme po levé straně.
Než Julinka otevře domovní dveře, podívá se nejprve kukátkem.
Natálka ví, že se nemá dávat do řeči s cizími lidmi.
Deniska se dozvěděla, že policie využívá při své práci vycvičené psy a koně.
Zuzka ví, že červená na semaforu znamená STŮJ.
Sam si zapamatoval, že nemá nechávat klíče v zámku dveří.
Peťka se vždy připoutává v sedačce před jízdou v autě.
Eliška ví, že si nesmí hrát v blízkosti silnice.
Ondra se dozvěděl, že policisté nosí za opaskem obušek, zbraň a pouta.
U policie pracuje Tomův strýc.
Vaneska ví, že se nesmí používat mobil za jízdy.
Max zná centrální číslo záchranných složek 112.
Matýsek ví, že nesmí přecházet ani projíždět přes blikající závory.
Domča K. se dozvěděl, že sám na kole může jezdit od 10 let.
Péťa ví, že řidiči musejí dodržovat stanovenou rychlost během jízdy.
Eliška ví, že si nesmí hrát v blízkosti silnice.
Dan si připomněl, že bezpečně může přejít přechod až ve chvíli, kdy zastaví obě auta v protisměru.
Ráda bych poděkovala paní policistce za zajímavě strávenou hodinu a věřím, že většinu informací si žáčci zapamatují a v případě potřeby využijí v běžném životě.
2. 3. 2017 |
                    
Ještěže nám žádné zvířátko neuteklo ze třídy!!!!!
19. 1. 2017 | Den národů - Vánoce v Itálii
Krátce před Vánocemi si pro nás žáci třídy 6. B, pod vedením paní učitelky Cholastové, připravili krásnou ukázku toho, jak se slaví Vánoce v Itálii. Znamenitá průvodkyně nás provedla různými stanovišti, kde pro nás starší spolužáci měli připraveny rozmanité úkoly a my jsme tak měli možnost seznámit se s Itálií, italskými tradicemi a zažít pravou atmosféru italských Vánoc.
Julince, Diance a Samovi se líbilo vybarvování vánočních ponožek.
Vaneska si zapamatovala, že hodná čarodějnice Befana rozdává bonbóny.
Matýskovi se líblo, že na nás starší spolužáci byli moc hodní.
Adélka si zapamatovala, že Itálie má tvar boty.
Natálka a Peťka získaly ve vědomostním testu maximální počet 5 bodů.
Tom si zapamatoval, že Vánoce v Itálii začínají na tři krále.
Zuzce se líbil živý Betlém.
Děti si odnesly i drobné mince, kterými se v Itálii platí. Dan ocenil 10-ti cent a Danielka 20-ti cent.
Stelinka si zapamatovala, že v Itálii jedí na Štědrý den pečeného úhoře.
Tobi si zapamatoval, že Itálie sousedí s několika dalšími státy.
Maxovi chutnala italská pochoutka Pannetone, obdoba naší vánočky.
Deniska si zapamatovala, že kolem Itálie se rozprostírá moře.
Domča S. si zapamatoval, že v Itálii najdeme další dva státy. Vatikán a San Marino.
Barunku T. a Elišku zaujalo, že dárky v Itálii rozdává skřítek Babo Natali.
Kuba si zapamatoval, že typickým znakem italských Vánoc jsou jesličky.
Barunka V. ocenila skvělý výkon naší průvodkyně.
Péťa si zapamatoval, že Vánoce v Itálii zahajuje papež svým požehnáním celému světu.
Ráda bych poděkovala všem žákům třídy 6. B za vzornou přípravu tohoto krásného a zároveň i poučného programu. Výborný nápad a jeho skvělé provedení od začátku až do konce jsme patřičně ocenili a těšíme se na další vydařené akce.
        
19. 1. 2017 | Jaká byla naše vánoční besídka?
Vánoce už byly za dveřmi, když jsme se s dětmi a jejich rodiči setkali na vánoční besídce, abychom se společně vánočně naladili. Přestože počasí za okny zimu příliš nepřipomínalo, my jsme s radostí zpívali vánoční koledy, písničky a přednášeli básničku, kde se sníh sypal na celý svět. Během další písničky děti nazdobily vánoční stromeček, rozsvítily umělé prskavky a zasypaly třídu umělým sněhem. Kamarádi muzikanti nám obohatili pásmo písniček a básniček hrou na housle, klavír a flétnu. Na závěr jsme popřáli všem našim blízkým „hodně štěstí“ v krásné vánoční písni a mohli bychom říci, že vánoční besídka skončila... Ale nebylo tomu tak. Bylo velice příjemné pozorovat, jak si rodiče s dětmi vychutnávají příjemnou vánoční atmosféru, ochutnávají vánoční cukroví, které děti vlastnoručně upekly a popíjejí ovocný punč. Spokojené úsměvy ve tvářích dětí i dospělých dávaly znát, že tolik očekávaný čas Vánoc je tady...
           
3. 1. 2017 |

Vánoční pečení

Když školou něco zavoní,
to 2.C peče cukroví.
Vánoční pečení už je tradice,
a všechny děti baví velice.

Nasypem mouku, cukr, vejce přidáme,
pak společnými silami těsto hnětáme.

Když do těsta přidáme oříšky,
hned máme vanilkové rohlíčky.
Když citronovou kůru nastrouháme,
na lineckém cukroví si pochutnáme.

Prstíky se všem hbitě mrskají,
linecké, rohlíčky, na plech rovnají.
Vůně lákavá se z trouby line,
těšíme se, až všechno sníme.

          
19. 12 2016 |Mikulášská nadílka

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš,
přišel s čertem na koláč.
Mik, miku, mik, miku, Mikuláš,
přinesli nám zimní čas.

        


4. 12. 2016 | Pečení na vánoční jarmark
Na vánoční jarmark jsme napekli krásné stromečky z perníku. Vyzkoušejte náš výborný recept.

     
4. 12. 2016 | Vánoce na Hané a Valašsku
Nastává nejkrásnější čas v roce – čas adventu. Proto jsme přijali pozvání do TYMY centra, kde byl pro děti připraven program Vánoce na Hané a Valašsku. Děti tentokráte vyměnily paní učitelku za vánoční skřítky, kteří děti provázeli různými stanovišti. Děti měly možnost zazpívat si koledy a doprovodit je na hudební nástroje, viděly výrobu adventních věnců, připomněly si lidové vánoční pranostiky, vyzkoušely si pouštění lodiček a rozkrajování jablíček, ochutnaly valašský frgál a čaj ze sedmera bylin a napsaly dopis Ježíškovi.
Celý program už dýchal vánoční atmosférou a společně s dětmi se těšíme na další předvánoční aktivity.
     
4. 12. 2016 | Hodina tělesné výchovy
V několika hodinách tělesné výchovy jsme se věnovali disciplíně šplhání na tyči. Na úspěšné výsledky se můžete podívat právě zde.
  

Halloween sladký
Recept na sladké mumie
dlouhé cukrářské piškoty
čokoláda na vaření
100% tuk
1 bílek
7 dkg cukru
párátka
Na mírném ohni rozpustíme čokoládu na vaření s kouskem tuku. V horké lázni vyšleháme bílek s cukrem. Cukrářské piškoty namáčíme po jedné straně v čokoládě. Po zatuhnutí zdobíme piškoty bílkovou polevou dle vlastní fantazie.
Dobrou chuť.
  
Halloween tvořivý
Dvacet strašidel ve třídě bylo málo, proto nás navštívila strašidla vyšší kategorie. Nejen, že jsme si vzájemně porovnali sílu vřeštění, pištění, ječení, skřehotání, houkání a dalších jiných pazvuků, ale společně jsme si vyrobili dalšího kamaráda z rodu strašidel - pohyblivého kostlivce. Strašidelný příběh O prokletém Jackovi dodal celému tvoření tu pravou strašidelnou atmosféru… Děkujeme zkušenějším strašidlům za jejich pomoc a strašidelné paní učitelce Cholastové za bezva tvořivou hodinu.
  
19. 10. 2016 | Pyžamový den
Večerní rituály prožíváme asi každý jinak a přesto stejně. Večeře, večerníček, převlékání do pyžama, pohádka a dobrou noc...
V pátek 14.10. jsme si ve škole vyzkoušeli večerní rituály za bílého dne. Ráno jsme se sice sešli ustrojeni jako obvykle, ale v okamžiku jsme se přestrojili do připravených pyžamek či župánků. Děti se přitulily ke svým oblíbeným plyšáčkům a stačilo jen popřát si dobrou noc… Ale škola je škola. Proto jsme se s dětmi domluvili, že si dnešní den sice přizpůsobíme, ale zároveň splníme všechny školní povinnosti.
Na začátku vyučování jsme se podívali na večerníček O Hurvínkovi, namísto pohádky jsme si z čítanky přečetli příběh Na máku a místo večeře jsme posvačili upečený makovec. V pyžamku jsme strávili i další vyučovací hodiny. Naštěstí nám nikdo neusnul ve vyučování ani o přestávce a tak jsme si splnili nejen všechny školní povinnosti, ale zároveň jsme se i skvěle pobavili. Už se moc těšíme na další akce, které pro nás starší kamarádi připraví.

Podívejte se na třídní fotogalerii, jak jsme si Pyžamový den užili.
30. 9. 2016 | Netradiční hodina hudební výchovy
V pátek 23. 9. jsme se ve třídě sešli krásně ustrojeni. Děvčátka krásné šaty a sukýnky, kluci nažehlené košile, vestičky a dokonce i kravaty. Důvodem našeho nevšedního oblečení byla pozvánka na koncert filharmonie Bohuslava Martinů do Zlína. Koncertní síň jsme měli možnost navštívit již v minulém roce, proto jsme se do „motýlkového sálu“ moc těšili.
Celým koncertem nás provázel výborný dirigent, ale i moderátor a herec v jedné osobě pan Miloš Machek, který dokázal vážnou hudbu dětem dokonale přiblížit a vtáhnout je do děje. Děti tleskaly do rytmu, tiše rytmizovaly prstíky do dlaně, zapojily se hlasově i pohybově v prostoru. Dané téma „ Den hraček“ bylo výstižné. Děti se hravě seznámily se skladbami nejznámějších hudebních skladatelů.
Přestože poslech vážné hudby patří k nejnáročnějším hudebním formám, zaslouží si žáčci naší třídy velkou pochvalu za vzorné chování po celou dobu koncertu a rodičům patří poděkování za reprezentativní oblečení, které doladilo důstojnou atmosféru tohoto koncertu.
I takto může vypadat netradiční hodina hudební výchovy :-)
    Podívejte se na třídní fotogalerii, jak nám to na koncertě slušelo.
15. 9. 2016 | Ohlédnutí za prázdninami
Prázdniny utekly jako voda a děti se zpátky do školy vrátily plné dojmů a krásných prázdninových zážitků. Většina dětí si vzpomínky na prázdniny zaznamenala do svého prázdninového deníku, který si doplnily krásnými obrázky, vstupenkami, propagačními materiály či fotografiemi. Podle vyprávění každý z nich prožil krásné prázdniny a byla by škoda se o jejich zážitky nepodělit …

Danek se v horkých letních dnech schladil v Javořičských jeskyních a prohlídku jim zpestřil létající netopýr.
Julinka si prázdniny užívala tvořivě. Na zámku v Kroměříži navštěvovala výtvarný tábor. Na památku si odnesla vlastnoručně vyrobenou loutku.
Zuzka si na výletě v Lednici prohlédla nejen krásný zámek, ale i zámecký skleník s tropickými rostlinami, ve kterém bylo velké horko a dusno.
Natálka strávila část prázdnin na Vranově. Užila si koupání, opalování a plula výletní lodí po přehradě.
Sam rád vzpomíná na výlet do ZOO Lešná. Nejvíce se mu líbila zátoka rejnoků.
Ondrovi se líbilo na příměstském táboře s Krtečkem a jeho kamarády. Nejvíce se těšil na pátek, kdy bylo rozloučení na plaveckém bazéně.
Deniska si užívala vodních radovánek v aquaparku. Nadchla ji jízda na tobogánech.
Stelinka si společně s babičkou vyšlápla na Hostýn. Zaujala ji točící se vrtule větrné elektrárny.
Tom s rodinou vycestoval za hranice do Chorvatska. Na moři si vyzkoušel jízdu na kajaku.
Vaneska spala 7 dní na táboře. Na památku si odvezla nejen spoustu zkušeností, ale i vlastnoručně malované tričko.
Péťa se vyřádil na tobogánech v Tatralandii na Slovensku. Koupání v teplé termální vodě bylo bezva.
Domča K. si užil prázdniny u babičky v Přílepích. Volné chvíle trávil jízdou na horském kole po lesních stezkách.
Dianka prožila pěknou dovolenou na Horní Bečvě. Na hotelu si užila bohatý animační program pro děti.
Tobi se společně s kamarády zapojil do soutěžního triatlonu. Po zvládnutí běhu, plavání a jízdy na kole společně získali krásné 3. místo.
Adélka během dovolené v Jizerských horách navštívila aquapark Babylon. Nejvíce se jí líbila laserová show.
Barunka V. vyrazila na dovolenou do Itálie. Užila si moře, koupání i opalování a domů si na památku přivezla plyšového pejska.
Danielka strávila dobrodružné prázdniny na táboře v Rajnochovicích. Budíček byl brzy ráno a poté následovala poctivá rozcvička.
Eliška o prázdninách cestovala za babičkou na Ukrajinu. Cestou navštívila aquapark Poprad, kde se jí nejvíce líbily tobogány.
Domča S. si užíval společné chvíle s rodinou. Rád vzpomíná na výlet do Prahy.
Max společně s dalšími kamarády dováděl v aquaparku Olomouc. V mokrém baru ochutnal výborné muffiny.
Barunka T. trávila dovolenou na Šumavě a prošla si stezku korunami stromů. Navštívila také aquapark se slanou vodou.
Matýsek navštívil zámek v Lednici a velmi se mu líbil zámecký minaret.
Peťka si užívá začátek školního roku v Egyptě a Kubík se nám za pár dní vrátí z Chorvatska.
Paní učitelka strávila prázdniny cestováním se svými dětmi Barunkou a Julinkou.

Věřím, že odpočinkové prázdniny pomohly nám všem k načerpání energie, tolik potřebné pro úspěšné vykročení do nového školního roku. Hodně úspěchů dětem i rodičům v  novém školním roce 2016/2017 přeje p. uč. Jarkovská.
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz