3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 3. B

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Křížková
e-mail: krizkova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV M Čj Vv VV        
Úterý Čj M Aj Čj        
Středa Tv Čj M PRV Čj        
Čtvrtek M Hv Čj Čj Aj        
Pátek Čj Aj M Tv Čj        

2. 3. 2017 | Návštěva kostela
V měsíci lednu jsme se vydali na dopolední exkurzi holešovským kostelem. Přijali jsme pozvání paní Doleželové, která se v tamním kostele dobře vyzná a ví o něm snad úplně všechno. Dovolila nám nahlédnout do zakristie, černé kaple a mohli jsme vystoupat po točitých schodech až na balkón k varhanům, odkud je pěkný pohled na oltář a vůbec celý kostel.
    
2. 3. 2017 | Učíme se o přírodě
V hodinách prvouky se začínáme učit o živé přírodě, tzn. rostlinách, zvířatech i člověku. Už dlouho se  těšíme, až ta chvíle nastane a konečně je to tady! Na úvodní stranu v sešitě nám paní učitelka zadala úkol namalovat nějaké živé organizmy z přírody. Měli jsme radost, že se nám to povedlo.
       
3. 1. 2017 | Vánoční tvoření
       
  
5. 12. 2016 | Mikuláš, čerti a andělé přišli k nám
V pondělí 5. prosince k nám zavítal sv. Mikuláš se svojí družinou. Nejenom chválil, ale také trochu káral, na pomoc si přizval i čerty. Nakonec vše dobře dopadlo, všichni dostali sladkou nadílku a zvládli jsme i společné foto ve třídě.
P.S. Letos nikdo neskončil v pekle, uvidíme příští rok.


5. 12. 2016 | Vánoce v TyMy
23. listopadu 2016 jsme navštívili s paní učitelkou i ostatními třetími ročníky nádherný vánoční jarmark v TYMY centru pro děti v Holešově. Měli jsme příležitost seznámit se s některými vánočními zvyky nebo si něco adventního vytvořit a zajímavého se dozvědět. Na závěr programu jsme dostali dobroty k snědku i pití. Jarmark se nám moc líbil a vdechnul na nás pravou vánoční atmosféru.
       
8. 11. 2016 | Exkurze do Ovocentra ve Valmezu
Ve čtvrtek 3. 11. jsme, společně s třídou 3. C,  vyjeli autobusem do nedalekého Ovocentra ve Valašském Meziříčí. Kromě prohlídky všech skladů s ovocem a zeleninou jsme si dopoledne zpříjemnili tvorbou ovocného špízu a také ochutnávkou jablíčkového moštu. Paní učitelka nás pak vyfotila v kostýmu jahody.
            
31. 10. 2016 | Halloween ve škole
V pondělí 31. 10. jsme oslavili v naší třídě 3. B svátek podzimu Halloween. Moc nám to v maskách slušelo a užili jsme si parádní strašidelné dopoledne, které nám paní učitelka zpestřila hrami a soutěžemi.

  


31. 10. 2016 | Hurá za památkami Holešova!
V úterý 25. 10. se naše třída rozhodla s paní učitelkou Pavlínou Křížkovou, že podnikne vycházku po památkách města Holešova. Vydala se po tzv. památkovém okruhu, který započala náměstím Dr. Beneše a kostelem panny Marie s morovým sloupem, dále přešla k zámku a náměstí sv. Anny, odtud se vydala k zámecké kovárně. Příští vycházka bude zaměřena konkrétně na prohlídku synagogy a židovského hřbitova.
        
30. 9. 2016 | Termín třídní schůzky.
Třídní schůzka SRPDŠ se koná 6. 10. 2016 v 16 hodin ve třídě 3. B.

15. 9. 2016 | Potkali jsme se paní učitelkou Hušťavovou, která nás učila vloni.
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz