3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2017/2018
 

Naše třída 4. A

  Třídní učitelka: Mgr. Eva Bednaříková
e-mail: bednarikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Tv- plavání Čj Hv        
Úterý Čj M Aj Vl Čj        
Středa M Čj Čj Aj        
Čtvrtek M Aj Tv Čj Vl        
Pátek Čj M Vv        

29. 6. 2018 | Ukončení školního roku
Závěrem bych chtěla pochválit všechny žáky, kteří se během školního roku zúčastnili jakékoliv školní i mimoškolní soutěže. Diplomy těch, kteří byli úspěšní, rádi zveřejňujeme.

    
20. 6. 2018 | Koncem května měli žáci naší školy možnost prožít zajímavé hodiny anglického jazyka i některých naukových předmětů se zahraničními studenty z různých koutů světa. Poslechli si jejich prezentace v angličtině, zahráli si různé hry, odpovídali na otázky v angličtině a také se anglicky ptali. Hodiny se jim moc líbily a celý projekt Edison se setkal se spontánním zájmem žáků.
       
18. 6. 2018 | Dopravní výchova
15.6. jsme se po školní přípravě na teoretickou část vydali na Dopravní hřiště v Kroměříži, abychom složili praktické zkoušky v jízdě na kole a zvládli jeden z testů.
  
18. 6. 2018 | Exkurze do Archeoskanzenu
14.6. jsme odjeli na vlastivědný výlet do Archeoskanzenu Modrá a na Velehrad. Počasí nám přálo a program jsme si opravdu užili.
     
15. 5. 2018 |
Se zájem jsme poslouchali, četli a dívali se na materiály, které se vztahovaly k životu a vládě našeho úspěšného krále a císaře Karla IV. Protože informací a materiálů jsme nasbírali opravdu hodně, rozhodli jsme se k výrobě vlastních posterů.
  
14. 5. 2018 | Vlastivěda
V hodině vlastivědy jsme si se zájmem prohlédli Kosmovu kroniku českou, která vypráví o nejstarších událostech našich dějin
  
2. 5. 2018 | Den Země - 27. dubna
V pátek pro nás sedmáci s paní učitelkou Zalabákovou připravili velmi pěkný program na Den Země. Plnili jsme různé úkoly na pěti stanovištích. Byli jsme venku, počasí nám přálo, sedmáci na nás byli hodní, my jsme byli taky hodní /paní učitelka nás pochválila/, úkoly jsme zvládli a něco zajímavého se dozvěděli. Moc fajn.
     
Více fotek si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii
8. 4. 2018 | Co se u nás dělo v březnu?
Naše spolužačka Eliška si svým krásným a zábavným přednesem vydobyla hned několik diplomů. Dokonce v okresním kole recitační soutěže v Kroměříži. Moc blahopřejeme.

V březnu jsme se věnovali nejstarším dějinám naší vlasti. Moc rádi jsme ztvárňovali povyprávěné pověsti i ve výtvarce.
  

V rámci přípravy na skládání zkoušek pro získání Průkazu cyklisty nás navštívil pan Stratil z dopravního hřište v Kroměříži a my jsme si vyzkoušeli vyřešit různé dopravní situace.
     

Před velikonočními prázdninami nás potěšila nejenom účast rodičů na Dni otevřených dveří, ale také dobroty v podobě velikonočního beránka, vajíček a dalších sladkostí, které pro nás donesl spolužík Viktor. Děkujeme.
  
20. 3. 2018 |
Ve vlastivědě se snažíme postupně orientovat na časové přímce a vyprávíme si o měření času. Ne všechny národy počítají letopočet podle křesťanského kalendáře - židovský kalendář a samozřejmě v jiných jazycích znějí názvy jednotlivých měsíců jinak - anglický kalendář.
Děkuji Pavlovi a Filipovi, že kalendáře na ukázku donesli.
  
6. 3. 2018 |
Žáky 4. A nadchlo vyprávění a učivo o počátcích života člověka na naší planetě. Se zajetím si prohlédli pazourky a Viktor Herník se s dědečkem o víkendu pustil do výroby kamenných zbraní. Moc se jim povedly a děti i učitelé si je se zájmem prohlédli a obdivovali.
   Na Formální den vyhlášený Spolkem žáků se moc dětí "nehodilo do gala", ale těm, kteří společenský oděv vzali vážně, to opravdu moc slušelo.
  
30. 1. 2018 |
Společně jsme oslavili narozeniny našeho spolužáka Vikiho. Jak je již u něj tradicí, donesl za přání svým spolužákům sladké občerstvení, na jehož výrobě se osobně podílel.
Děkujeme.

20. 12. 2017 | Prosinec v naší třídě
Měsíc prosinec jsme zahájili společenskou událostí. Nejprve jsme si v hodině hudební výchovy společně s Hurvínkem připomenuli pravidla slušného společenského chování a v pátek 1. prosince jsme se vydali do Kongresového centra ve Zlíně na výchovný koncert „Před pikolou za pikolou“.

V pátek 15. prosince jsme se s radostí zapojili do aktivity vyhlášené Spolkem žáků – DEN PLYŠÁKŮ. Nejen, že nám naši plyšoví kamarádi zpříjemnili přestávky, využili jsme je také v hodině slohu.

V matematice se díky NULOVÉ TABULCE učíme zapisovat, zaokrouhlovat, zvětšovat i zmenšovat čísla větší než 10 000. Procvičujeme násobilku a poznáváme pravý úhel.
   V JAZYCE ČESKÉM stále pilně procvičujeme vyjmenovaná slova a opakujeme slovní druhy.

A hlavně TĚŠÍME SE NA VÁNOCE !


2. 11. 2017 |
Vééééélké poděkování od paní učitelky i žáků 4.A paní Čudrnákové za její skvělý nápad s půjčováním anglických knih pro děti. Už tentýž den, kdy byly knížky v hodině angličtiny představeny a vysvětlen systém půjčování, se hlásili "čteníchtiví" žáci.
  
Poslední říjnový den jsme si užili s trošku netradiční matematikou i českým jazykem. Za odměnu žáky čekala dobrota, za kterou móóóc děkujeme paní Dostálové.
     
9. 10. 2017 | Naše třída v září
Žáci 4. A dlouhé dny v září vzpomínali, jak se měli o prázdninách a do školního režimu se jim "naskočit" moc nechtělo.
     
Ale nadchla je práce na projektování města Holešova v budoucím tisíciletí.
  
Zasmáli a pobavili se při vystoupení svých spolužaček Elišky a Anetky s divadelním představením PAT a MAT na Havaji.
   Poctivě se připravují na zkoušky na Dopravním hřišti v Kroměříži, aby získali průkazku cyklisty.   
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz