3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2017/2018
 

Naše třída 6. B

Třídní učitelka: Mgr. Zita Nováková
e-mail: novakovazita@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Aj M Čj Z Inf Tř. h.    
Úterý Čj F M Tv- plavání CH Aj D      
Středa Ov M Z Čj Hv      
Čtvrtek M Aj Vv Vv Čj F      
Pátek M D Vz Tv- plavání D Čj      

6. 5. 2018 | Výchovný koncert
V polovině dubna jsme jeli na výchovný koncert do Zlína, kde jsme shlédli vystoupení protagonisty beatboxu Ondřeje Havlíka a houslistky Jitky Šuranské. Předvedli nám, že je možné spojit i tak odlišné hudební styly jako je beatbox a lidová píseň v jeden zajímavý celek. Vystoupení se nám velmi líbilo.
  
29. 4. 2018 | Den Země
Pro žáky z 3. B jsme si nachystali aktivity, které se vztahují k pradávné historii naší planety. Dinosauři nás všechny hodně bavili.
  
Fotky si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
5. 2. 2018 | Tvorba plakátů v zeměpise.
   
16. 1. 2018 | Angličtina
V angličtině jsme dělali dramatizaci pohádky Chicken Licken. Někteří z nás se do role opravdu vžili a zvládli ji výborně.
   
30. 12. 2017 | Vánoce
Ve vánoční čas jsme měli ve třídě krásnou atmosféru s vůní živého stromečku, který jsme si hezky nazdobili. Pod stromečkem jsme pak našli spoustu dárečků, Anička nám zahrála vánoční koledy a my jsme si s ní i zazpívali. :-)
          


15. 11. 2017 |
Halloweena jsme oslavili i tanečky. Byla to legrace. Nejlepším tanečníkem byl Michal Stavinoha. Na jeho taneční kreace jen tak nezapomeneme.:-) Hned za ním ovšem následoval tanec Honzy Gabora :-)
     
14. 11. 2017 | Slavili jsme Halloween!
Dne 31. 10. do naší  třídy vpadli zástupci třídy 6.C, kteří se nás společně s naší paní učitelkou třídní, která tam vyučuje angličtinu, snažili vystrašit (což se jim i povedlo:-)). Za odměnu jsme dostali sladkosti, které nám ve slušivých kostýmech předaly holky Olejníkovy a spol.:-) Užili jsme si leknutí, kostýmů i sladkostí.

11. 11. 2017 | Den bláznů

2. 11. 2017 | Adaptační pobyt
Náš adaptační pobyt dopadl skvěle. Děti rozvíjely nejen své osobnosti, ale především týmovou spolupráci. Nezapomenutelné bylo skládání kostiček domina, kde si děti vyzkoušely trpělivost, či „stezka odvahy“, kterou jsme zakončili příjemným posezením a povídáním ve světle měsíce a hvězd.
Toto je pár postřehů od samotných žáků, kteří se pobytu zúčastnili:
- Naučil jsem se pracovat v týmu.
- Naučila jsem se spolupracovat.
- Nebyla tam nuda, seznámili jsme se i s 6.A.
- Poučil jsem se.
- Naučila jsem se naslouchat ostatním.


Fotky si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii.

 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz