3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
      Archiv 2018 - 2019
 

Naše třída 1. C

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jarkovská
e-mail: jarkovska@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Čj Tv M          
Úterý Čj Čj PRV          
Středa Čj Tv-plavání M Aj          
Čtvrtek Čj Čj M Vv          
Pátek Čj M PRV Hv          

Předškoláci na návštěvě
Blíží se zápis do prvních ročníků a po celý rok měli rodiče společně se svými budoucími prvňáčky možnost navštívit naši školu, seznámit se s prostředím, poznat budoucí paní učitelky a vyzkoušet si mnoho zajímavých aktivit, které se školou souvisejí.
V pátek 15. března se budoucí školáci z mateřské školy Sluníčko vydali na návštěvu do školy se svými učitelkami, aby pozdravili své kamarády školáky a vyzkoušeli si opravdové vyučování… A tak jsme společně prožili zajímavou vyučovací hodinu, kde si předškoláci společně s prvňáčky vyzkoušeli počítání, přečetli obrázkové čtení, procvičili geometrické tvary a v pracovním listě našli správnou cestičku do školy. Kromě všech rozumových dovedností si předškoláci vyzkoušeli správné sezení v lavici i to, jak dovedou reagovat na pokyny nové paní učitelky. A protože byli velice šikovní, odnesli si někteří odměnu v podobě drobné sladkosti a všichni předškoláčci si odnášeli na památku pracovní list s velikou 1*, kterou jim vzorně napsali starší kamarádi.
Jsme rádi, že se nám práce ve vyučování dařila a předškoláčci i prvňáčci si zaslouží velkou pochvalu za skvělou spolupráci. Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně štěstí u zápisu a budeme se těšit na některou z dalších zajímavých aktivit.Zelenina a ovoce v naší třídě 1. C

„Máme rádi ovoce,
koupeme se v potoce,
zeleninu rádi jíme,
doktora se nebojíme….“

Že ovoce a zelenina vitamíny mají,
to všechny děti ve třídě už znají,
pestrou ochutnávku jsme si připravili
a originální špízy si vyrobili.

A že kokos je velký ořech a ne oříšek,
prozkoumali jsme před zraky všech,
velkou sílu jsme potřebovali,
abychom tvrdý kokos zdolali…

A podařilo se !!!

       
Fotografie si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.

Halloweenská angličtina
Dvacet jedna strašidel ve třídě bylo málo, proto nás v hodině angličtiny navštívila strašidla vyšší kategorie. Strašidla vypadala na první pohled opravdu strašidelně, ale v jádru byla velmi milá a hodná. Proto jsme nezkoušeli sílu vřeštění, pištění, ječení, skřehotání, houkání ani jiných pazvuků, ale mladší strašidla si pod vedením starších strašidel společně vypracovala tématický pracovní list a papírovou skládanku. Motivační vyprávění o svátku Helloween dodalo celému tvoření tu pravou strašidelnou atmosféru… Děkujeme zkušenějším strašidlům za jejich pomoc i strašidelné paní učitelce Stárkové za bezva tvořivou hodinu a budeme se těšit na další přínosnou spolupráci se staršími spolužáky.
                           

My jsme žáci 1.C

My jsme žáci 1.C,
šikovní jsme velice,
kluci i holčičky,
pilní jsme jak včeličky,
nosíme jen jedničky.

Škola je náš kamarád,
učíme se číst a psát,
zpíváme, kreslíme,
v tělocvičně cvičíme,
vůbec se nenudíme.

O přestávkách jdeme ven,
legraci si užijem,
zvonění slyšíme,
do lavic se vrátíme,
zase pěkně sedíme.

 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz