3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 4. C

  Třídní učitelka: Mgr. Alena Doleželová
e-mail: dolezelova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Aj Vl Čj        
Úterý Tv-plavání M Čj Čj        
Středa Aj Čj M Vv        
Čtvrtek Čj Aj Hv Vl M        
Pátek M Čj Tv Čj        

19. 6. 2019 | Modrá
Školní rok jsme ukončili exkurzí do Archeoskanzenu Modrá u Uherského Hradiště. Během dopoledne jsme se přenesli do 9. století na Velkou Moravu a prohlédli si, jak tehdy lidé žili a pracovali.

Hurá na prázdniny!

  


Dopravní hřiště
V úterý 7. května jsme vyrazili společně se třídou 4. B na dopravní hřiště do Kroměříže. Čekala nás zkouška cyklisty. Nejdříve jsme se sešli v učebně, kde nás čekala teoretická část a to vyplnění testu se 20ti otázkami. Pak jsme se přesunuli ven na dopravní hřiště, kde jsme si na kole splnili praktickou část. Nakonec nám pan Stratil spočítal všechny body a ti nejšikovnější z nás získali průkaz cyklisty.
     
Den Země v zámecké zahradě
Den Země se slaví každý rok 22. dubna po celém světě. Je to ekologicky motivovaný svátek, který upozorňuje lidi na dopady ničení životního prostředí. (Ondra)
Ve středu 24. 4. jsme se zúčastnili oslav Dne Země. Program pro nás připravilo středisko volného času TYMY. Sešli jsme se v zámecké zahradě. Jako první nás čekal závod družstev, kde jsme poznávali zvířata a rostliny. (Eliška)
Když jsme došli do cíle, dostali jsme pěkné medaile. Potom jsme šli střílet z luku, lozili jsme po lanech a dokonce jsme si i zabubnovali. (Barbora V.)
A nakonec jsme se šli podívat na výcvik policejních psů. Jeden policista předstíral, že je zloděj. Oblékl si vestu a začal utíkat před psem. (Adéla)
Taky jsme si mohli zkusit paličkování, vyřezávání jednoduchých suvenýrů z tenkého dřeva nebo jsme zdobili jednobarevné tašky veselými barvami. (Diana)
Nejvíce se mi líbilo poznávání rostlin. Tento den mě opravdu zaujal. (Petra)
           
23. 4. 2019 | Jak jsme se chystali na Velikonoce
Spolek žáků pro nás připravil další akci, a to soutěž O nejhezčí velikonoční výzdobu třídy. Všechny děti se zapojily a toto je výsledek. Děkujeme mamince Zuzky a Denisky za výborné velikonoční beránky.


  


11. 3. 2019 | Z naší výtvarné galerie
Krmítka pro ptáčky
      Zimní sportování
   Pravěk
   Pyramida zdravé výživy
  
10. 2. 2019 | Další akce Spolku žáků - Den divných účesů a pokrývek hlavy. Užili jsme si plno legrace.
  
10. 2. 2019 | Putování po krajích ČR
Ve vlastivědě jsme si během dvou vyučovacích hodin prošli 14 stanovišť a na každém jsme se dozvěděli nějakou zajímavost z daného kraje.
        
28. 11. 2018 | Kdo si hraje - nezlobí!
Spolek žáků nám připravil další zajímavou aktivitu, a to hraní deskových her. Moc jsme si to užili.
     
6. 11. 2018 | Halloween
Na Halloweenský den jsme se moc těšili. Doma jsme se ráno proměnili v různé příšerky a hurá do školy. V angličtině jsme se naučili několik nových slovíček a vyplnili tajenku. V češtině jsme nakreslili a popsali svůj kostým. A nakonec v pracovních činnostech jsme si vyrobili pěkné netopýrky. Moc nás to bavilo a výsledek nás potěšil.

  


6. 11. 2018 | Jak jsme slavili sté narozeniny Československé republiky
Oblékli jsme se červeno-modro-bíle a moc nám to slušelo. Společně jsme poskládali naši státní vlajku a také si zazpívali písničku Ach synku, synku, která byla velmi oblíbená u pana prezidenta Masaryka.

  


18. 10. 2018 |Říjnová výtvarka
Ve výtvarné výchově jsme se vydali na vycházku do parku a z listů jsme vytvořili pěkné podzimní obrazy.
        
18. 10. 2018 | Dopravní výchova
Na dopravním hřišti v Kroměříži jsme si to užili a hodně se toho naučili.
              
23. 9. 2018 | Evropský den bez aut
Ve čtvrtek 20. 9. jsme se všichni čtvrťáci setkali na hřišti na Novosadech, kde nám pracovníci z TYMY, ve spolupráci s policejní školou a společností BESIP, připravili různé aktivity. Dozvěděli jsme se, proč máme omezit jízdu autem, zkusili si jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce. Byla to velmi zajímavá a poučná akce.
              
16. 9. 2018 |
Zahájili jsme nový školní rok. Jsou z nás už čtvrťáci - natěšení a veselí :-)
  
Máme novou paní učitelku, nového spolužáka, novou paní asistentku a jsme v nové třídě v jiném pavilónu školy. Také máme novou keramickou tabuli, na kterou se učíme psát fixem.
  
V matematice si opakujeme násobilku.
     
Letos si budeme dělat průkaz cyklisty. 10. 10. jedeme na dopravní hřiště do Kroměříže. Učíme se poznávat dopravní značky.
  
Tak jako v minulých letech si můžeme o první přestávce koupit ve školní jídelně chutnou a zdravou svačinku za 12 Kč.
  
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz