3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/2020
 

Naše třída 7. A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hýžová
e-mail: hyzova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj D M Vv Vv      
Úterý Inf M Čj F Aj Tv Th    
Středa Z Aj M Čj Vz/Pč Vz/Pč      
Čtvrtek M Čj Aj Tv Ov      
Pátek Čj F M Z Hv D      

3. 9. 2019 | Upozornění pro žáky
Na pracovní sešit do českého jazyka se bude vybírat 79 Kč.
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz