3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/2020
 

Naše třída 8. A

Třídní učitelka: Mgr. Terezie Indráková
e-mail: indrakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Nj/Rj Tv Ov      
Úterý Čj F Aj M Ch   Vv Inf  
Středa M D Hv Tv Čj Z      
Čtvrtek Aj M Čj Nj/Rj Ch Th    
Pátek M Nj/Rj Čj Aj Z      

3. 11. 2019 | Halloween
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii. (autorka: Simona Kutrová)


3. 11. 2019 | Halloweenská matika
31.10. jsme v matice skládali šestiúhelníky z malých barevných trojúhelníků a vznikly nám různé barevné kombinace.
     
2. 10. 2019 |
Dnes jsme v matice opakovali rovnice zábavnější formou. Počítali jsme ve dvojicích a měli jsme složit pyramidu. Kdo to zvládl rychleji, mohl složit i čtverec, který byl o něco těžší.
           
3. 9. 2019 | Upozornění pro žáky
Na pracovní sešit do českého jazyka se bude vybírat 79 Kč.
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz