3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/2020
 

Naše třída 9. B

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Zalabáková
e-mail: zalabakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj D M Ch Nj/Rj Tv      
Úterý F M Čj Aj   Vz Hv  
Středa Čj Nj/Rj Z M Tv Inf      
Čtvrtek M Nj/Rj Aj/Vv Vv/Aj Čj D Th    
Pátek Aj M/Čj Čj/M Ch Ov F      

3. 9. 2019 | Upozornění pro žáky
Na pracovní sešit do českého jazyka se bude vybírat 79 Kč.
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz