3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 2. B (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Rossmannová
e-mail: rossmannova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Prv   Tv   Čj   M            
Úterý Čj   M   Hv   Čj            
Středa Čj   M   Vv   Pč   Čj          
Čtvrtek Tv   Čj   Aj   M   Čj          
Pátek Čj   Prv   M   Čj            

Veselé zoubky

  


Ohlédnutí za 1. pololetím
  
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |