3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 4. C (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Dana Račanská
e-mail: racanska@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí ČJ   ČJ   VL   M   AJ          
Úterý M   ČJ   ČJ   VV   PČ          
Středa M   ČJ   TV   PŘ   ČJ          
Čtvrtek ČJ   M   AJ   VL   HV          
Pátek TV   PŘ   M   ČJ   AJ          

Náš projekt - přírodověda

Jahůdkob(h)raní

V rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol dostali žáci pracovní sadu v krabičce, kde našli potřebné věci k vysetí jahodníku měsíčního. Společně jsme semínka zaseli a teď už budeme jen zalévat a čekat na sladké plody červené a žluté barvy. Součástí sady byly i vzdělávací materiály-návod, jak na to či hry k vystřižení.
     
Konečně máme jaro....

22. 4. 2021 | Projektový den
20. dubna jsme měli projektový den zaměřený na posílení vztahů ve třídě po distanční výuce. Celé dopoledne jsme hráli hry a plnili týmové úkoly. Zdařil se nám naplnit Kodex dobrodruhů (vzájemnost - komunikace - naslouchání - tvořivost - radost). Všechny děti se úspěšně zapojily. Nejvíce se jim líbila aktivita orchestr, bořiče ledu, společné počítání a stavba doupěte. Lektory moc chválím a děkujeme jim. Přijďte brzy zase mezi nás.
        
22. 4. 2021 | Staré pověsti české
  
22. 4. 2021 | V době distanční výuky nezahálíme
     
1. 4. 2021 | Veselé Velikonoce, plné pohody a radosti přejí žáci 4.C21. 1. 2021 | Jsme velcí čtenáři
     
21. 1. 2021 | Co jsme stihli v prosinci?


13. 1. 2021 | Distanční výuka


7. 10. 2020 | Dopravní hřiště Kroměříž
        
1. 10. 2020 | Moje město


Naše práce ve výtvarné výchově


1. 9. 2020 | Už jsme čtvrťáci

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |