3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 5. A (2020/2021)

  Třídní učitelka: Mgr. Marie Janišová
e-mail: janisova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj   Aj   Tv   M   Vla          
Úterý M   Čj   Čj   Inf   Hv   Pč        
Středa Čj   Tv   M   Čj   Aj          
Čtvrtek Pří   Čj   M   Aj   Vla          
Pátek Čj   M   Vv   Vv   Čj          


Den Země

Ani tento rok jsme na tento významný den nezapomněli! S žáky jsme si ho připomněli prostřednictvím pracovních listů. Odpovědi na otázky si mohli vyhledat na naučných tabulích, které byly rozmístěny na školní zahradě. Žáky práce bavila, měli možnost pracovat v týmech a zopakovali si, popřípadě doplnili, vědomosti např. o naší planetě, třídění odpadu či zajímavostech ze světa rostlin a živočichů.
   
Jahůdkob(h)raní

V rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol dostali žáci pracovní sadu v krabičce, kde našli potřebné věci k vysetí jahodníku měsíčního. Společně jsme semínka zaseli a teď už budeme jen zalévat a čekat na sladké plody červené a žluté barvy. Součástí sady byly i vzdělávací materiály-návod, jak na to či hry k vystřižení.
   


 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |