3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 5. B (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sovadníková
e-mail: sovadnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj   M   Vla   Aj   Čj          
Úterý Čj   Tv   M   Aj   Inf   Hv        
Středa Aj   M   Čj   Pří   Čj          
Čtvrtek M   Čj   Tv   Pč   Vla          
Pátek M   Čj   Vv   Vv   Čj          
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz