3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 5. C (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Zalabáková
e-mail: zalabakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj   Vla   M   Pč   Inf          
Úterý Aj   Čj   Tv   M   Vv   Vv        
Středa Vla   M   Pří   Čj   Čj          
Čtvrtek Čj   Tv   M   Čj   Aj          
Pátek Čj   Aj   Hv   M   Čj          

Den Země

Ani tento rok jsme na tento významný den nezapomněli! S žáky jsme si ho připomněli prostřednictvím pracovních listů. Odpovědi na otázky si mohli vyhledat na naučných tabulích, které byly rozmístěny na školní zahradě. Žáky práce bavila, měli možnost pracovat v týmech a zopakovali si, popřípadě doplnili, vědomosti např. o naší planetě, třídění odpadu či zajímavostech ze světa rostlin a živočichů.
   
Vzkazy z distanční výuky pro třídu
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |