3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 6. A (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Ida Bechníková
e-mail: bechnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Př  M   Vv Vv   Čj   F        
Úterý ČJ  M   INF D   TV   Vz   Tř. h.      
Středa Z   ČJ   M   Aj   Pč   Ov        
Čtvrtek ČJ   Aj   M   TV   Př   F        
Pátek M   D   Aj   Z   Čj   Hv        

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |