3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 7. A (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Šťastná
e-mail: stastna@3zshol.cz
tel. : 573 503 152

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí F   Př   M   Čj   Aj   Hv        
Úterý Čj   Aj   M   Tv  D   Z   Tř.h      
Středa M   Čj   Aj   Inf  Vz/Pč   Vz/Pč        
Čtvrtek M Ov   Čj   D   Vv   Vv        
Pátek M F   Čj   Tv  Z   Př        

Náš třídní výlet do ZOO Lešná a společné vycházky v okolí Holešova

       


Projektový den zaměřený na posílení vztahů ve třídě po distanční výuce.

Aktivity :
Přemísťování židlí na židlích, přihrávání si míčků, stavba věže ze špaget, šéf, manažer, dělník, oceňování druhých a sama sebe.
Při aktivitách většina žáků spolupracovala, dobře komunikovala a pomáhala si.
Jako třída budeme dál pracovat na zlepšení naslouchání, zvládnutí emocí, soustředění a domluvu.

         
1. 12.2020 | Naše společná vycházka
Po několika týdnech strávených doma v distanční výuce jsme se opět setkali ve škole. Mohli jsme se spolu vidět a popovídat si. Naši třídnickou hodinu jsme si užili procházkou na čerstvém vzduchu a hraním různých her.

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |