3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 8. B (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Pavelcová
e-mail: pavelcova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Pč   Z   Čj   M   Tv   Inf        
Úterý Aj   Čj   M   Nj/Rj   Př     Ov   Hv    
Středa Nj/Rj   M   D   Tv   Čj   Ch        
Čtvrtek Čj   M   Aj   Nj/Rj   Př   Z   Tř.h.      
Pátek F   Aj   Čj   M   Vv   Ch         
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |