3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 9. A (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Terezie Indráková
e-mail: indrakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj   M   Ch   D   F   Tv        
Úterý Z   Vv   Čj   M   Aj     Ov   Vz    
Středa Př   Nj/Rj   Čj  M   Tv   Inf        
Čtvrtek M   Čj   Nj/Rj   Aj   F   Hv   Tř.h.      
Pátek M/Čj   Čj/M   Nj/Rj   Ch   Aj   D        

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |