3. Základní škola Holešov
 

Archiv - Naše třída 1. A (2021/2022)

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Nováková
e-mail: novakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí PRV ČJ VV        
Úterý TV M ČJ ČJ        
Středa ČJ M ČJ AJ        
Čtvrtek HV M ČJ PRV        
Pátek ČJ TV M ČJ        

Naše malá třídní ZOO


Naše zvířátka inspirovaná třídním výletem si můžete prohlédnout - zde.


Školní výlet do ZOO Lešná


Fotky z výletu si můžete prohlédnout - zde.


Rádio " Prvňáčci z 1.A" vysílá pohádku Červená karkulka.

Poslechněte si - zde (zvukový soubor si otevřete v programu pro přehrávání zvuku, který máte instalovaný ve vašem zařízení)
Den dětí jsme si užili


Projekt Veselé zoubky Každý rok je pro prvňáčky připraven projekt s názvem Veselé zoubky. Nejdříve nás Hurvínek a Mánička seznámili s tím, kolik mají děti zubů, jak jsou zuby pojmenovány podle funkce, z čeho se skládají a jak se o ně dobře starat. Poté děti vyplňovaly pracovní list a popovídali jsme si, co jíst, aby se zoubkům dařilo co nejlépe. V pracovních činnostech si mohly děti vyrobit vlastní stoličku z papíru. V hodině prvouky zase sledovaly příběh o ústech a zubech z cyklu Byl jednou jeden život. Nakonec za odměnu všichni obdrželi dárkovou taštičku se zubním kartáčkem, pastou a přesýpacími hodiny na měření času při čištění zubů. Snad nebude v naší třídě žádný kaz.


Jsme malí zahradníci      


Velikonoční angličtina Třída 9. C si pro nás připravila velikonoční aktivity, které plní děti v Anglii. Sbírali jsme velikonoční vajíčka po zahradě, běhali po nádvoří s palačinkou jako na Pancake day, vyrobili jsme si košíček a vyplňovali pracovní listy v angličtině. Moc jsme si to užili. Díky devaťaci.


Video 1 - běh s palačinkami - zde
Video 2 - běh s palačinkami - zde


Den Země Na pátek 22. 4. připadl tentokrát Den Země. Děti z 1. ročníků se vyzbrojily gumovými rukavicemi a vydaly se uklidit okolí školy. Nasbíraly skoro plnou popelnici odpadků. Také se dozvěděly, jak dlouho se různé materiály v přírodě rozkládají.

     


Žáci z 1. A přejí všem příjemné a barevné Velikonoce.


Navštívila nás Malá digitální univerzita. Dozvěděli jsme se,co jsou to data, co se děje v datovém centru, a že se data přenáší kabelem nebo bezdrátově pomocí vysílače.

     


Naše první vysvědčení se samými jedničkami


Šťastné a veselé

   


Koncert Plamínku


Mikuláš Svatý Mikuláš nám nepřinesl jen zimní čas a dobroty, ale rozdával všem prvňáčkům SLABIKÁŘ a první pero. Děkujeme, Mikulášku.


Všechny fotografie z Mikulášovy návštěvy najdete - zde


Hurá, první sníh...    
   

Je to celý chlupatý,
ocas má až na paty.
Hádej, hádej, není to žert,
je to totiž ...
 


Strašidelný Halloween a pouštění vlastnoručně vyrobených draků.        
Děti dětem. Žáci 1. ročníku zahráli pohádku O veliké řepě našim předškolákům.
Naučili jsme se poznávat a číst první písmeno M.    

To jsme my, žáci z třídy 1.A

 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |