3. Základní škola Holešov

Archiv - Naše třída 4. B (2021/2022)

Třídní učitelka: Mgr. Alena Doleželová
e-mail: dolezelova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ TV M PŘÍ AJ      
Úterý M ČJ AJ VLA ČJ      
Středa ČJ M HV PŘÍ ČJ      
Čtvrtek TV M ČJ VLA ČJ      
Pátek M ČJ AJ VV      

30. 6. HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

29. 6. - Naše poslední vyučování - přírodověda v zámecké zahradě


Na devatenácti stanovištích jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o přírodě a ještě jsme si u toho zacvičili a pobavili se.
       
Na závěr stezky jsme vyluštili tajenku: PŘÍRODA JE PLNÁ KOUZEL


V pracovních činnostech jsme si ve školní kuchyňce připravili chutnou svačinku.


Školní exkurze - Živá voda
V rámci učiva přírodovědy jsme navštívili v Modré u Velehradu expozici "Živá voda". Dozvěděli jsme se tu spoustu zajímavostí ze života pod vodní hladinou. Byli jsme ohromeni velkým vodním tunelem, kde přímo nad našimi hlavami proplouvaly nádherné ryby. Ve škole jsme si pak o nich vyrobili plakáty.


Školní exkurze - archeoskanzen Modrá
V Modré jsme také navštívili archeoskanzen, kde jsme si prohlédli dřevěné domky z doby, kdy na našem území žili staří Slované. V areálu jsme měli možnost pozorovat řemeslníka, který nám ukázal, jak si Slované vyráběli keramické výrobky na hrnčířském kruhu. Zkusili si tu i zastřílet z luku.


V pracovních činnostech jsme se pokusili pomocí špejlí, dřívek, papíru a plastelíny vyrobit vesnici z doby Velkomoravské říše.


Ve vlastivědě a přírodovědě si doplňujeme učivo o další zajímavé informace pomocí referátů.


Den Země
Středisko volného času TYMY pro děti připravilo zajímavou akci ke Dni Země. Děti se dozvěděly spoustu informací o přírodě, o správném třídění odpadů a naučily se spolupracovat a pomáhat si.

     


Dopravní výchova
Děti prožily na dopravním hřišti v Kroměříži příjemné dopoledne, během kterého si zkusily různé dopravní situace jako cyklisté a chodci.

     


I ze starých krabic se dá něco pěkného vytvořit.
   
Práce se stavebnicí podle vlastní fantazie.
     
V přírodovědě jsme si vytvořili plakáty, aby se nám učivo lépe pamatovalo.
   

Učíme se spolupracovat ve skupinách - olympijské hry.
   

Masopust ve škole jsme si moc užili. Naučili jsme se zpívat masopustní písničku, vypočítali jsme masopustní příklady, hráli stolní hry, popisovali svoji masku a užili si spoustu legrace.


V pracovních činnostech se děti učily přišívat knoflíky. Byly moc šikovné a výrobky se jim povedly.
 
Co se u nás událo v prosinci?
Navštívil nás pan Chajda, který nám ukázal zajímavé pokusy. Nakonec jsme si vyrobili malé padáčky pro plyšáky.
   
Vánoční besídka, plná zajímavých vystoupení, scének, soutěží a rukodělné práce. Do přípravy programu se zapojili všichni žáci a moc jsme si to užili.
     
Návštěva dětského oddělení v městské knihovně
  
Středisko pro děti TYMY si pro nás připravilo zajímavý program DEN BEZ AUT. Dozvěděli jsme se spoustu důležitých informací nejen o jízdě na kole, ale i jak se chovat na ulici nebo jak zavolat první pomoc.
     
Spolek žáků pro nás připravil akci BAREVNÝ DEN. Zapojila se celá naše třída a moc jsme si to užili.

Co jsme prožili v ŘÍJNU?
Navštívili jsme v holešovském zámku krásný historický sál, kde jsme se setkali s paní spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou. Dozvěděli jsme se, že je autorkou několika knih pro děti o českých dějinách. Její asi nejznámější knihou jsou Dějiny udatného českého národa. Je to vlastně leporelo, které měří 9 metrů. Po krátkém vyprávění, jsme si společně celá třída vyrobili knížku Minidějiny českého národa. Bude se nám hodit do vlastivědy ve druhém pololetí, kdy se budeme o dějinách učit. Od roku 2009 se vysílá v televizi stojedenáctidílný kreslený seriál pro děti Dějiny udatného českého národa. Už se těšíme, až ho budeme ve škole sledovat, a tak lépe pochopíme, jak to kdysi bylo.

        


29. 9. 2021 |V českém jazyku jsme se učili ve slohu popis pracovního postupu, a to výrobu indiánské čelenky. V pracovních činnostech jsme si ji pak vyrobili.

29. 9. 2021 | Už jsou z nás čtvrťáci!
Do naší třídy chodí 22 žáků, a to 12 holek a 10 kluků. Máme nového pana učitele z tělocviku a novou paní učitelku z hudebky. Také máme dva nové předměty, a to vlastivědu a přírodovědu.
Přes prázdniny jsme trochu povyrostli, odpočinuli si a těšili se zase do školy.

V letošním roce nás čekají cyklistické zkoušky na dopravním hřišti v Kroměříži. Proto za námi přijel do školy pan Stratil, aby nám vysvětlil, co se máme všechno naučit. Poznat a vysvětlit význam dopravních značek, umět vyřešit situaci na křižovatce, ale také vědět, jak má být správně vybavené jízdní kolo.
     
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |