3. Základní škola Holešov

Archiv - Naše třída 4. C (2021/2022)

Třídní učitelka: Mgr. Eva Nováková
e-mail: novakovaeva@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ   M   VLA   ČJ   AJ        
Úterý M   PŘÍ   HV   ČJ   VLA        
Středa AJ   ČJ   TV   M   ČJ        
Čtvrtek M   AJ   ČJ   PČ   VV        
Pátek TV   M   ČJ   PŘÍ   ČJ        

Výlet na Modrou
Společně se 4. A jsme se vydali na Modrou. Navštívili jsme Archeoskanzen, kde jsme si prohlédli opevněné sídliště z doby Velké Moravy, vyzkoušeli si lukostřelbu a viděli jsme, jak se vyrábí keramika na nožním kruhu.
Poté jsme viděli skrze vodní tunel scenérii sladkovodního světa Živé vody.

         


Den Země
Středisko TYMY pro děti připravilo v zámecké zahradě akci ke Dni Země. Žáci spolupracovali při plnění zajímavých úkolů a dozvěděli se spoustu nových informací o přírodě.
     
Kulihrášek
Díky školnímu projektu “ Ovoce a zelenina do škol” se žáci na chvíli stali zahradníky a zaseli si hrášek.
   
Dopravní hřiště
V úterý 19. 4. jsme se vydali vlakem na dopravní hřiště v Kroměříži, kde jsme trénovali jízdu na kole, abychom získali průkaz cyklisty.
       
Návštěva v ZUŠ
Navštívili jsme ZUŠ Holešov, kde nám žáci literárně-dramatického oboru zahráli - W. A. Mozart: Sen o radosti z hudby. Po představení nás čekal i malý testík se sladkou odměnou.
     
Mladí konstruktéři a programátoři aneb "Kdo si hraje, nezlobí"
         Návštěva městské knihovny

    

Projektový den
Ve středu 6. 10. jsme měli projektový den s lektorem Dušanem. Zkusili jsme si několik aktivit na podporu komunikace, naslouchání, vzájemné spolupráce a objevovali jsme ctnosti.
     
Zářijové tvoření
   
Dopravní výchova
Ve čtvrté třídě nás čeká důležitý úkol – získat průkaz cyklisty. Proto jsme se už začali připravovat. Měli jsme lekci s lektorem o tom, jak se chovat v silničním prostředí jako chodci i jako cyklisti. V rámci výtvarné výchovy jsme si i vyrobili některé dopravní značky. A teď už nám zbývá vše trénovat, abychom průkaz získali.

   
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |