3. Základní škola Holešov

Archiv - Naše třída 7. A (2021/2022)

Třídní učitelka: Mgr. Ida Bechníková
e-mail: bechnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí PŘ   D   ČJ   M   F   HV      
Úterý M   AJ   OV   TV   ČJ   Z   Tř.h.   
Středa M   ČJ   VV   VV   F   INF      
Čtvrtek ČJ/M   M/ČJ   AJ   D   VZ/PČ   VZ/PČ      
Pátek AJ   Z   M   TV   ČJ   PŘ      
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |