3. Základní škola Holešov
Školní časopis - menu  
Školní časopis Časopis vydává škola ve spolupráci se SRPDŠ při 3. Základní škole v Holešově. Od školního roku 2015/2016 vycházel čtyřikrát ročně. V současnosti máme dvě čísla informační - na začátku a konci školního roku. V průběhu roku jsou vydávána tématická čísla - podzimní, vánoční, velikonoční nebo jarní. Časopis plní funkci nejen informační, ale seznamuje čtenáře také s děním ve škole, úspěchy žáků i jejich literární a výtvarnou tvorbou. Nahlédnout do jeho stránek můžete také vy.

Školní časopis ve školním roce 2013/2014 cerven14 unor14 rijen13
Školní časopis ve školním roce 2014/2015 cerven15 unor15 rijen14
Školní časopis ve školním roce 2015/2016 rijen2015 prosinec2015 jaro2016 cerven2016
Školní časopis ve školním roce 2016/2017 rijen2016 jaro2017
Školní časopis ve školním roce 2017/2018 pololetí_1718
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz