3. Základní škola Holešov
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
Možnost dodatečného přihlášení žáků 1. stupně
Dle aktualizovaného pokynu MŠMT je možné dodatečně přihlásit žáky 1. stupně k dobrovolné školní docházce do již zavedených skupin. - více informací zde
Obnovení docházky pro žáky 2. stupně
- informace k návratu žáků 6. až 9. tříd v naší škole - zde
Informace k přijímacím zkouškám
do třídy s rozšířenou výukou AJ, které se konají 5. června 2020
text pozvánky s podrobnými instrukcemi - zde
čestné prohlášení - zde
Výsledky dodatečného zápisu pro šk. rok 2020/2021 - zde
Dokumenty k obnovené docházce do školy
čestné prohlášení - zde  |   pokyny MŠMT (aktualizované) - zde
Přihlašování do školní družiny na příští školní rok
Informace k přihláškám do ŠD na šk. rok 2020/2021 - zde
Úřední hodiny v kanceláři školy pondělí 8.00 - 11.00
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - fotogalerie
Menu16 - školní časopis
Menu17
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz