3. Základní škola Holešov
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
Akce - sber
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
AKTUÁLNÍ INFORMACE pro zákonné zástupce
Od 30. 11. se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky všech ročníků 1. stupně a pro žáky 9. ročníku.

Pro žáky 6., 7. a 8. ročníku platí rotační prezenční výuka a to takto:
Od 30.11. bude mít prezenční výuku třída 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, v distanční výuce zůstávají třídy 7.C, 8.A, 8.B, 8.C.
Od 7.12. budou mít prezenční výuku třídy 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, na distanční výuku přejdou třídy 6.A,6.B, 6.C, 7.A, 7.B.
Podrobnosti k obnově výuky zde.

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ
Od 30. 11. budou mít všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, automaticky přihlášen oběd č.1. Odhlášení nebo přeobjednání obědu bude možné do 14 hodin předchozího pracovního dne přes internet.
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - fotogalerie
Menu16 - školní časopis
Menu17
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz