3. Základní škola Holešov
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
19.2. - ČERNOBÍLÝ DEN
Přípravte se na černobílou středu - více informací u zástupců Spolku žáků.
Vichřice úřadovala i v naší škole
Silný vítr poškodil smrky ve školní zahradě...
Přejít na článek
Pokračování oprav izolace v pavilonu C
Od středy 12. února bude nepřístupná rampa do školní kuchyně. Strávníci, odebírající obědy do jídlonosičů, budou chodit do jídelny přes aulu školy hlavním vchodem pouze v době 11.00-12.00. Prosíme všechny žáky a návštěvníky školy, aby dbali osobní bezpečnosti a nevstupovali do prostor, kde probíhají stavební úpravy.
Podívat se, jak to probíhá...
Sbíráme pomerančovou kůru
Sušenou kůru noste v pondělí a ve středu od 7.30 do 7.50.
Upozornění na nové příspěvky ve třídách
Třída 2.C, 3.B, 1.C, 9.A, 3.A, 9.A vložila nový příspěvek.
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - fotogalerie
Menu16 - školní časopis
Menu17
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz