3. Základní škola Holešov
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
Třídní schůzky 24. 9. 2020 - upozornění! Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci budou třídní schůzky 24. 9. 2020 bez osobní přítomnosti rodičů, proběhnou elektronickou formou. Vyučující zašlou rodičům informace písemně, mailem nebo pomocí EduPage.
Aktuální opatření - 17. 9. 2020
Od pátku 18. 9. se zavádí povinné nošení roušek i během výuky ve třídách - kromě žáků 1. stupně.
Žáci i zaměstnanci musí postupovat podle těchto pokynů - zde.
Řídíme se podle Manuálu MŠMT - zde.
Nařízení a informační materiály Krajské hygienické stanice ve Zlíně k postupu při onemocnění COVID 19:
-Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků.
-Péče o roušky.
-leták Byl jsem v kontaktu s osobou s nákazou COVID 19
-leták Mám příznaky onemocnění
Sledujte situaci a věnujte pozornost našim informacím.
Ukázka dravých ptáků Seiferos
Prohlédněte si fotogalerii... zde
Změny v příchodech a odchodech do ŠD
Přečtěte si doplňující informace k provozu školní družiny - zde
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - fotogalerie
Menu16 - školní časopis
Menu17
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz