3. Základní škola Holešov
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
Akce - pozvanka  Akce - pozvanka
-->
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu42 - Z-ware
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
Informace k chodu školy od pondělí 1. 3. 2021
Žáci 1. - 9. ročníku zůstávají v distanční výuce. Nově na distanční výuku doma přecházejí také žáci 1. a 2. ročníku, kteří se budou řídit pokyny vyučujících. V provozu nebude ani školní družina. Podrobnosti zde.
Jarní prázdniny budou v týdnu od 8. 3. do 14. 3. 2021.
Spádová škola k vykonávání péče o děti zaměstnanců vybraných profesí
provoz pokračuje od 1. 3. 2021 po dobu nouzového stavu a po dobu distanční výuky 1. – 5. ročníku. Podrobnosti - zde
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
podrobné informace pro zákonné zástupce - zde
Třída s rozšířenou výukou angličtiny - 2021/2022
podrobné informace k přijímacímu řízení - zde
Změna cen obědů od 1. března 2021
informace vedoucí školní jídelny - zde
Informace pro rodiče a žáky 9. roč. k přihláškám na SŠ
Informace - zde Video - přihlášky, přijímačky, odvolání - zde.
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - fotogalerie
Menu16 - školní časopis
Menu17
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz