3. Základní škola Holešov
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
Akce - pozvanka  Akce - pozvanka
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu42 - Z-ware
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
Informace k nástupu žáků 1. stupně od 12. 4. 2021
Informace k chodu školy od pondělí 12. 4. 2021 - zde.
Sledujte pečlivě tyto informace, budeme je průběžně aktualizovat a doplňovat!
Instruktážní video k samotestování žáků - zde . Upozorňujeme, že si odběr vzorku z nosu provádí žák sám, u žáků 1. a 2. ročníku je možná přítomnost zákonného zástupce v aule školy.
Všichni žáci 2. stupně zůstávají dále v distanční výuce.
Nabídka školního poradenského centra
pro žáky naší školy i jejich rodiče... - zde
Spádová škola k vykonávání péče o děti zaměstnanců vybraných profesí - aktualizováno!
provoz pokračuje od pondělí 12. 4. 2021 pro žáky 1. stupně naší školy, kteří budou mít distanční výuku. Podrobnosti  - zde
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 - zde
Třída s rozšířenou výukou angličtiny - 2021/2022 - zde
Zveme vás na návštěvu
Pojďte se podívat, jak to v naší škole vypadá - vstupte zde
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - fotogalerie
Menu16 - školní časopis
Menu17
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz