3. Základní škola Holešov
Organizace prvních školních dnů 3. září - 5. září 2018 Pondělí 3. září 2018 1. ročník v 8.00 - Slavnostní přivítání v aule školy (podobnější informace zde)
2. - 9. ročník od 8.00 - Zahájení školního roku ve třídách, organizační práce s třídním učitelem

V rámci zahájení školního roku 2018/2019 a Vítání prvňáčků pořádané 3. Základní školou Holešov budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce.
3. Základní škola Holešov nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Odchody na oběd:
10.30 – 1. a 2. ročník
10.40 – 3. a 4. ročník
10.50 – 5. ročník
10.55 – ŠD
11.10 – 6. ročník
11.20 – 7. ročník
11.30 – 8. a 9. ročník

Úterý 4. září 2018 1. ročník - výuka do do 9.40, oběd v 11.15
2. - 5. ročník – 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu – obědy 11.30 (2. a 3. ročník), 11.40 (4. a 5. ročník)
6. – 9. třídy – 5 vyučovacích hodin dle rozvrhu – oběd v 12.35

Středa 5. září 2018 1. ročník - výuka do 9.40
2. - 9. ročník - výuka dle rozvrhu
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz