3. Základní škola Holešov
Akce pro předškoláky - archiv
Akce pro předškoláky ve školním roce 2016/2017 - archiv 24. 5. 2017 | Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků - 8. 6. 2017
Seznam přijatých dětí při zápisu pro školní rok 2017/2018
28. 3. 2017 | Zápis do první třídy - 7. dubna 2017 Zápis proběhne v pátek 7. dubna 2017 v době od 12 do 17 hodin v prostorách naší školy. Prosíme zákonné zástupce, aby si předem připravili potřebné doklady a dokumenty podle našeho návodu. Všechny informace o průběhu zápisu a možnostech naší školy najdete v jednotlivých nabídkách "ZÁPIS 2017". Na všechny předškoláky se těší paní učitelky 1. stupně.

Co byste mohli k zápisu potřebovat a nechce se vám dlouho hledat na našich stránkách?
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - formulář, odevzdává se při zápisu
Zápisní list - formulář, odevzdává se při zápisu
Žádost o odklad povinné školní docházky - žádost, podává se při zápisu v případě, že jsou důvody k odkladu školní docházky
Kritéria pro přijetí do první třídy v naší škole - pokyn ředitele školy s kritérii pro přijímání žáků do první třídy
Je vaše dítě připraveno na vstup do školy? - materiál Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně k přípravě předškoláka do 1. třídy
Jak můžete pomoci svým dětem - materiál na rozvoj samostatnosti, schopností a dovedností předškoláka
Ochrana osobních údajů - informace pro rodiče podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

15. 3. 2017 | Oznámení o termínu zápisu
12. 3. 2017 | Zápis nanečisto se podařil


Na fotografie se můžete podívat ve školní fotogalerii.


16. 2. 2017 | Pozvánka na akci pro předškoláky a jejich rodiče
16. 2. 2017 | Jaké bylo sportovní odpoledne? Jsme rádi, že v úterý 7. února se naše tělocvična zaplnila šikovnými předškoláky a jejich rodiči. V bazénu probíhala ukázková hodina plavání s paní učitelkou Jarkovskou a jejími žáky. Malí předškoláci se podívali, co všechno je v první třídě čeká. Zatím v tělocvičně druhá skupina dětí zkoušela běhat, skákat, klouzat se a hlavně létat s padákem. Paní učitelky prvního stupně se dětem ochotně věnovaly a tak se jistě nikdo v rozlehlém prostoru tělocvičny nebál. Všechno se odehrávalo před bedlivými zraky rodičů, kteří tak dostali možnost seznámit se s prostředím naší školy a poznat pedagogické pracovníky, kteří budou v příštím školním roce s jejich dětmi pracovat. Dvě hodiny rychle uběhly a na závěr byly všechny děti za svůj sportovní výkon oceněny sladkými medailemi. S přítomnými dětmi a jejich rodiči se na konci sportovního odpoledne rozloučil pan ředitel I. Junášek, který zároveň všechny pozval na naši další akci pro předškoláky.
Těšíme se při Zápise nanečisto i při dalších letošních akcích pro předškoláky na viděnou.
Fotografie k prohlédnutí ve školní fotogalerii.
22. 1. 2017 | Pozvánka na akci pro předškoláky a jejich rodiče
12. 1. 2017 | Informace k zápisu do 1. třídy Vážení rodiče,
dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017 dochází ke změně termínu zápisu k povinné školní docházce. Zápisy budou probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2017.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2011.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být vyřízena do konce dubna – tj. 30. dubna 2017 (dříve byl termín do 31. května).

Pokud tedy o odkladu povinné školní docházky uvažujete, je potřeba zajistit doklady k jeho vyřízení do 30. dubna 2017:
1. doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum)
2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Termín zápisu na 3. ZŠ Holešov je pátek 7. dubna 2017 v době od 12 do 17 hodin.

DLE ZÁJMU A DOPORUČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA BUDEME OTEVÍRAT JEDNU TŘÍDU PRO ŽÁKY S VADOU ŘEČI (MAX.POČET 12 DĚTÍ)

Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
3. ZŠ Holešov
 
24. 10. 2016 | Jaké byly podzimní dílničky? Ve školní fotogalerii najdete fotografie z podzimních dílniček.

20. 9. 2016 | Pozvánka na podzimní dílničky


 28. 8. 2016 | Školní pomůcky a potřeby pro žáky prvního ročníku Pro prvňáčky na základě společné domluvy zajistíme potřebné školní pomůcky jako pracovní sešity, psací potřeby a potřeby do výtvarné výchovy. Přesná částka za tyto pomůcky bude upřesněna na třídních schůzkách.

Pomůcky, které je potřeba zajistit z vaší strany, jsou následující:
- přezůvky s protiskluzovou podrážkou, nejlépe uzavřené
- sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou do TV
- pytlík na přezůvky
- pytlík na cvičební úbor do TV
- staré tričko do VV
- složku na písmenka abecedy 
- složku na číslice

Pomůcky si žáčci přinesou postupně dle požadavků jednotlivých vyučujících.  Další informace budou sděleny na třídních schůzkách dne 8. 9. 2016.
  Mgr. Marcela Hušťavová, za vyučující 1. ročníků 
 
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |