3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2015/2016
 

Naše třída 3. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sovadníková
e-mail: sovadnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Čj Hv Aj        
Úterý M Tv Čj PRV Čj        
Středa Čj Čj M Aj        
Čtvrtek M Čj Tv PRV Čj        
Pátek M Aj Čj Vv Vv        

28. 6. 2016 |


28. 6. 2016 |


15. 6. 2016 |


31. 5. 2016 |


15. 5. 2016 | Plazi
       
3. 5. 2016 |

24. 3. 2016 |

15. 3. 2016

25. 1. 2016
 
22. 12. 2015 |


16. 11. 2015 |
Cílem naší druhé podzimní vycházky byl židovský hřbitov. Náhrobky se vynořovaly z husté mlhy a celé místo bylo tajemné a magické.
      
31. 10. 2015 |
Na říjnové vycházce jsme kromě návštěvy některých holešovských památek sledovali také podzimní krajinu okolo říčky Rusavy. Do školy jsme si přinesli krásně zbarvené listy stromů.
     
1. 10. 2015 |
Námořníci na moři úkolů Na bouřlivém moři povinností a úkolů zvládnou mnozí námořníci během své školní plavby ještě spoustu dalších aktivit, za které si zaslouží od kapitána lodi pochvalu. A nutno podotknout, že velmi často patří poděkování za spolupráci i rodičům, protože své námořníky podporují a povzbuzují, pomáhají jim v různých aktivitách, trpělivě vysvětlují, proč je důležité držet se pravidel a poslouchat pokyny kapitána, aby loď šťastně doplula do přístavu a neztroskotala. Tak šťastnou plavbu všem třeťákům i jejich rodičům!
  Na konci září připomínáme, máme, umíme, víme a známe(?) • obaleny sešity i učebnice, tužku č. 1,2,3, černé Centropeny, zvýrazňovače, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy, červenou a modrou propisku, dvě pera ( jedno náhradní), malé podtrhávací pravítko do pouzdra a pravítko s ryskou do geometrie
• pokud zůstává cvičební úbor nebo přezůvky v šatně, pak pouze v textilní tašce a prosíme podepsané! Český jazyk • Abeceda, řazení podle abecedy - Věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací - Věta, slovo, slabika, hláska - Dělení hlásek - Psaní u,ů,ú - Vlastní jména - Tvrdé a měkké souhlásky - Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě
Matematika • Správné psaní číslic - Rychlé počítání + - do 20 s přechodem přes desítku! - Početní příklady + - do 100 - Příklady se závorkami, chytré počítání - Bod, přímka, úsečka - Rýsování čar - Násobky 2
Prvouka • Znáš svou adresu? - Popíšeš svou cestu do školy? - Víš, kudy jdeš nebo projíždíš? - Poznáš dopravní značky v okolí školy? - Pojmenuješ nejdůležitější vybavení jízdního kola? - Znáš podmínky, za kterých můžeš vyjet na kole? - Vybavení jízdního kola
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz