3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2015/2016
 

Naše třída 4. C

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Nováková
e-mail: novakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Čj Vv        
Úterý M Aj Čj Hv Tř. h.      
Středa Čj M Tv Vl Čj        
Čtvrtek Čj M Aj Čj        
Pátek Aj Tv M Vl Čj        

19. 6. 2016 | Exkurze na Velehrad a do archeoskanzenu Modrá - 16. 6. 2016 ​Ve čtvrtek s magickým datem jsme​ se vypravili na exkurzi na Velehrad.

Po příjezdu jsme samozřejmě vydatně posvačili. Poté jsme si prohlédli nádhernou poutní baziliku Nanebevzeti Panny Marie a Cyrila a Metoděje. Dozvěděli jsme se něco o její historii, o výzdobě, ale také jsme se naučili chovat se co nejtišeji a uctivě v prostorách určených modlitbě.

V archeoskanzenu Modrá nám dobově oblečení průvodci přiblížili život obyvatel Velké Moravy - např. jak se oblékali, čím se živili nebo jak bojovali.

Nakonec přišlo na řadu nakupování suvenýrů, což je nejoblíbenější činnost výletníků.

Ke škole jsme se vrátili spokojení, obohacení o nové poznatky a příjemně unavení.

Žáci 4. C


Fotky z exkurze najdete ve školní fotogalerii.


7. 6. 2016 |...A ZASE TEN KAREL...​
​ V projektu zaměřeném na panovníka Karla IV.​ jsme si hráli s naší fantazií a vymýšleli jsme si nejrůznější zajímavosti o králi Karlu IV.
  

Všechny události těchto příběhů jsou smyšlené, nesdělujte je, prosím, v hodinách dějepisu.

Karel IV. - co není v učebnicích

Jednou šel Karel IV. na procházku a našel stroj času. Nastoupil do něj a nastavil rok 2016. Ocitl se v Praze. Zeptal se kolemjdoucích lidí, kde je Karlštejn. Ti ho vůbec nepoznali, ale řekli mu, kam má jít. Když přišel ke Karlštejnu, divil se, jak je opravený. Šel dovnitř si to tam prohlédnout. Podíval se na to místo, kde ukryl svou korunu. Nebyla tam! Hned začal křičet: „Pomóóc!!! Ukradli korunovační klenoty!!!". Lidé se polekali, ale jeden pán mu řekl, že korunovační klenoty jsou přece v katedrále Svatého Víta. Karel si oddechl. Poděkoval mu a vydal se ke katedrále. Tam korunovační klenoty našel a vyzkoušel si je. Zjistil, že jsou pravé. Vrátil se zpátky do své doby a byl rád, že se o jeho stavby a korunovační klenoty tak dobře staráme. Ondřej Nedbal, 4.C

Když byl Karel IV ve Francii na studiu, tak si vyjel na lov.Tam zabil kance, ale viděl ho pan z Valois. Přišel k němu a řekl: Já bych Tě měl potrestat za to, že jsi lovil na mém pozemku. Já Tě ale nepotrestám, když si vezmeš moji dceru. Jeho dcera Blanka z Valois měla větší nohy než chlap a velký nos, proto ji nikdo nechtěl za ženu. Karel sice nechtěl, ale přesto si ji vzal za ženu. David Grygera IV.C

Svatba ve Francii
Píše se rok 1324 a osmiletý princ Karel očekává příjezd své budoucí ženy a princezny Blanky z Valois. Karel přemýšlí o zkoušce pro princeznu, chce vědět jestli je urozená, chytrá a hlavně hodná. Po chvíli se Karel zvedl a odešel do hlavní síně. Vstoupí dovnitř a v tu chvíli zatroubí trubač a ohlásí příjezd Blanky. Do sálu vstoupí osoba nižší postavy. Krásná dívenka vypadala na první pohled trochu vyděšená. Karel i jeho strýček se poklonili. Karlův strýček pokynul Blance, aby přistoupila ke Karlovi. Když přistoupila řekl: Děti, jděte se projít do zahrady. Princ podal Blance ruku a vedl ji do zahrady. Když už chvíli šli, a nikdo nic neříkal, řekl si Karel: Udělám první zkoušku. A hned na to dupl princezně na střevíc. Au! Vykřikla Blanka. Karel se začal omlouvat: "Promiňte princezno." "To je v pořádku." Karel si řekl:první prošla, teď druhou. Po chvíli řekl:"Princezno, co kdybychom se seznámili latinsky." Princezna přikývla a už se bavili latinsky. Jak domluvili, řekl Karel: "Blanko, myslím že už se známe dostatečně, chci vás požádat o ruku." Blanka přikývla a už spěchali do hlavního sálu, tam jim požehnali a jeli do kostela. Konala se slavná svatba, už se jeden druhého nebáli a hlavně si na sebe zvykli. Marie Hrabalová

Karel IV. - co není v učebnicích
Jedna ze zajímavostí o Karlovi IV. je, že když byl Karel malý, tak měl na zubu kaz a bál se ten zub vytrhnout. Nikdo nevěděl, že ten kaz má. Vždycky když měl jít k zubařovi, tak se schoval pod postel a nikdo ho nenašel. Jednou se stalo, že tam usnul. Probudil ho až štěkot psa, který se vedle něj objevil. Byl to velký německý ovčák. Karel se tak vylekal, že sebou škubl a bolavý zub mu vypadl. A od té doby už se k zubařovi nebojí chodit. Filip Hasilík, 4.C

KAREL IV. - CO NENÍ V UČEBNICÍCH
O Karlu IV. se nic podrobného nedozvíme, tak vstoupíme do stroje času. Jdu za Karlem IV. a zeptám se ho, jestli chrápe. Řekl ano, skoro každý den, když spím tak za mnou musí chodit budič a ten mě vzbudí a řekne mi, ať nechrápu. A pak už nechrápu. A zlozvyk měl, že jenom jedl maso a pak onemocněl na nemoc a pak už se omezoval s masem a bylo mu lépe. A taky měl speciální dezerty. A k tomu masu měl zeleninu a ovoce. Tomáš Nikel, 4. C

Karel IV., co o něm nevíme - reportáž
Dnes dělám rozhovor se známou osobností - s Karlem IV.
Dobrý den Karle, mohu Vám položit pár otázek?
R. Máte rád lov nebo plesy?
K. Na lovu si odpočinu od starostí, ale na plese je zábava.
R. Karle, kolik máte kazů?
K. Mám jeden kaz.
R. Jak je to možné?
K. Protože nebyl cukr ale med, z něho nejsou kazy.
R. Jíte rád sladké nebo maso?
K. Maso, které si ulovím na lovu.
R. Bylo ve Vaší době zlato v Zlaté uličce?
K. To je jen pověst, ale je tam někde tajná chodba.
R. Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
K. Zvěřina a večer jím potajnu med.
R. Byl jste hrdý na svého otce?
K. Byl bych, kdyby nenechal zpustošit českou zem.
R. Jaká je Vaše oblíbená barva?
K. Červená a žlutá, jsou to barvy mého obleku.
R. Jaká zvířata rád lovíte?
K. Srnky, zajíce a bažanty.
R. Umíte česky?
K. Ano, jinak bychom nedělali tento rozhovor.
R. Měl jste nějakou přezdívku?
K. V mé době ne, ale v budoucnosti ano – Otec vlasti.

Děkuji za rozhovor Karle IV.
Redaktor Michal Pavelec


KAREL IV. TROCHU JINAK
Konečně! Dlouhá léta vynalézání a je to hotovo! Jméno Vojtěch Darmovzal bude znít přes celý svět! Díky mému stroji času! Ale nejdřív ho musím vyzkoušet.
Jsem tu. Proč je tady ten průvod?

Karel IV. se vrací! Karel IV. se vrací!
Aha, už to chápu. Vrací se král Karel IV. Hmmm, jdeme se ho na něco zeptat.
Králi, králi! Promiňte, že ruším, ale...

Teď ne, po cestě jdu vždy do lázní.
Aha, omlouvám se, jsem cizinec. Já tady počkám.
Po nějaké chvilce se vrátil.
Tak co jsi to chtěl, cizinče?
Chtěl bych vás odvést na chvilku do budoucnosti, abyste viděl, jak tam vypadají vaše nové stavby.
Ty to dokážeš?
Ano, dokážu. Teda aspoň doufám...
Jsi kouzelník nebo alchymista?
Ne! Jsem vědec!
Co to znamená?
To je asi jedno, jen pojďte.
Takže - jednadvacáté století.
Jsme tu. Tohle je Karlštejn.

Tak takhle bude vypadat po mé smrti? To bych si nechal líbit!
Jen pojďte, Vaše Veličenstvo!
Došli jsme ke dveřím Karlštejna.
Vstupné je 50 korun za hodinu, zabručel muž u pokladny.
Co si to dovoluješ? Já jsem český král Karel IV!
Aaah! vykřikl muž a utekl.
Co si to dovoluješ? Ani se mi nepokloníš?
Muž vběhl na nádvoří a křičel: Duch, duch!
Lidé se k němu sběhli. Jaký duch?
Duch Karla IV.!
Ozval se vřískot a najednou bylo nádvoří prázdné.
Karel IV. došel na nádvoří.
Kde jsou všichni? řekl Karel IV. a šel do hradu.
Aaaa! křičel každý, kolem koho jsme prošli.
Proč všichni utíkají? Ani se mi nepokloní!
Asi se vás bojí, řekl jsem šetrně. Možná si myslí, že jsi, promiňte, jste duch...
Omlouvám se ti, ale asi sem nepatřím.
Byl opravdu smutný.
Já jsem to tušil. Vrátím vás zpátky do 14. století.
Ale líbilo se mi tu. Byl to krásný pohled na stavby, které jsem postavil. Tak na shledanou.
Hned potom, co jsem se vrátil z minulosti, navštívil jsem historiky.
Objevil jsem úžasnou věc! Karel IV. vždy po návratu z cest šel do lázní!
Ale to už dávno víme, řekli zklamaně. Zjistili jsme to na wikipedii!

Aspoň že mám stroj času...

Vojtěch Darmovzal, 4. C

5. 6. 2016 | Testy pro cyklisty na Dopravním hřišti v Kroměříži
Ve školní fotogalerii najdete fotky, které jsme pořídili na Dopravním hřišti v Kroměříži, kde jsme dělali testy. Dostali jsme řidičáky a na kole už můžeme jezdit i sami. ALE podle pravidel!!!!

5. 6. 2016 |
MÁME RÁDI KARLA!

KARLA IV.​

Připojili jsme se k oslavám výročí 700 let od jeho narození.
Karel IV. se narodil 14. května roku 1316. Byl jedenáctý český král. Karel IV. byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 římský císař. Byl také král italský a burgundský. Jeho rodiče byli Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský. Byl pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Jeho první žena byla Blanka z Valois, se kterou se oženil v sedmi letech. Jeho další manželky byly Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská. Měl 12 dětí. Ve svých 25 letech byl málem otráven v Itálii. Karlově družině bylo podáno otrávené jídlo k snídani. Karel naštěstí nejedl, protože se chtěl účastnit mše a to ho zachránilo. Zemřel ve věku 62 let 29. listopadu roku 1378.
Ondřej Nedbal, 4.C          GOTICKÁ OKNA CHRÁMU SV. VÍTA, KTERÝ NECHAL STAVĚT PRÁVĚ KAREL IV.        
6. 4. 2016 | DEN NARUBY
V den naruby - tedy na 1. apríla - si žáci vyměnili místo s učiteli.
Páni učitelé Standa Rafaj a David Dvorník odučili hodinu tělesné výchovy.
Matikáři Ondra Nedbal a Vojta Darmovzal žákům vysvětlili, jak se počítá obvod trojúhelníku.Můžete se podívat na video.
A do hodiny vlastivědy přišel dokonce český král Přemysl Otakar I., jeho syn Václav I. a jeho dcera Anežka Česká osobně. Dokonce rozdávali z tajné mošničky zlaté dukáty. Můžete se podívat na video. Vše proběhlo hladce. Žákům se líbilo, že je učí žáci. Byli velmi pozorní až na jednu žačku příjmením Nováková, která vyučování neustále rušila. Děkujeme učitelům z řad žáků za vzornou přípravu.

24. 3. 2016 |


8. 3. 2016 | Výchovný koncert
Také naše třída navštívila koncert Zlínské filharmonie.
Koncert zakončil poučný pohádkový příběh Péťa a vlk od ruského velikána Sergeje Prokofjeva. Pan dirigent posluchačům nejdříve vysvětlil, že místo postav zde vystupují hudební nástroje.
Péťa = všechny smyčce, to jsou housle, violy, violoncella a kontrabasy
Kočka = klarinet
Ptáček = příčná flétna
Kachna = hoboj
Dědeček = fagot
Lovec = tympány
...a pak se už jen pod jeho taktovkou hrálo a my jsme poslouchali.

           A jaký to byl příběh?...
 
6. 3. 2016 | OBJEV JESKYNNÍCH KRESEB
Archeologové 4. ročníku nalezli ve třídě 4. C velmi vzácné jeskynní kresby z období starší doby kamenné. Jedná se o unikátní objev.
  


25. 2. 2016 | V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH JSME SI PROSTŘELI A HNED JSME POPSALI, CO JSME DĚLALI
Na výrobu obložených smajlíků budu potřebovat krájenou veku, pomazánkové máslo, šunku, sýr, vajíčko natvrdo, rajče, papriku, okurek, nůž a kráječ na vajíčko. Namažeme veku máslem a pokládáme šunku. Nakrájíme vajíčka, sýr a zeleninu. Sýr položíme na veku jako oči a kolečko vajíčka jako pusu. Na vajíčko dáme rajče jako dudlík a papriku jako nos. Pak začneme prostírat. Do prostředku stolu doneseme talíře s obloženými chlebíčky. Okolo talířů rozložíme ubrousky a nyní můžeme vychutnávat. Vojtěch Darmovzal 

Na výrobu obložených smajlíků budeme potřebovat krájenou veku, šunku, sýr, okurek, papriku, rajče, vajíčka natvrdo, pomazánkové máslo, nůž a kráječ na vajíčka. Nejdříve namažeme veku pomazánkovým máslem. Pak tam dáme šunku a nakrájíme si zeleninu nožem a vajíčko pomocí kráječe. Kolečko vajíčka položíme na druhý konec veky, protože to bude pusa. Vajíčko ozdobíme rajčetem a z okurky a z papriky uděláme nos. Pak ze sýru nakrájíme čtverečkové oči. Jakmile máme hotovo, poskládáme ubrousky do trojúhelníků a servírujeme. na stůl. Je hotovo. Přeji Vám dobrou chuť a zasmějte se s obloženými smajlíky. David Grygera 

K výrobě obložených strašáků na chlebu budeme potřebovat krájenou veku, Choceňské tradiční pomazánkové máslo s pažitkou, šunku, sýr, vajíčka natvrdo, která nakrájíme kráječem na vajíčka. Na strašáky si nachystejte rukolu, zeleninu a jahody. Na veku namažeme pomazánkové máslo, pak na ni položíme šunku, sýr a vajíčko. Strašáka vyrobíme tak, že zeleninu, rukolu a kousek jahody napíchneme na párátko. Takto ozdobené párátko bodneme do veky. Talíř s obloženými strašáky položíme na stůl s ubrousky. Užijte si je!Michal Pavelec 


Fotografie najdete ve školní fotogalerii.


23. 2. 2016 | POKUS V HODINĚ PŘÍRODOVĚDY
Vyrobili jsme si vlastní krystal. Pokud máte následující pomůcky, můžete si zkusit udělat svůj vlastní.
Budete potřebovat: sůl, teplou vodu, zavařovací sklenici, tužku a provázek.
1. Do sklenice nalijte teplou vodu a nechte v ní rozpustit co nejvíce soli.
2. Na tužku uvažte provázek a ponořte ho do slané vody. Sklenici pak postavte na chladné místo.
3. Jak bude voda stydnout, na provázku porostou krystalky soli.

21. 2. 2016 | Den masek


28. 1. 2016 |


V hodině slohu a výtvarné výchovy jsme se nechali inspirovat knihou ATLAS STRAŠIDEL od Daniely Krolupperové a vymysleli jsme další strašidelné bytosti, které se mohou do atlasu klidně zařadit.
  Druh: Mutant
Jméno: Okradač
Místo výskytu: V jeskyních
Objevitel: Vojta Šín 4. C

Je 2 metry vysoký. Má modré triko a zelené kalhoty. Má hnědé vlasy a nemá oči. Žije v jeskyních v celé České republice. Před stovkami let mu vypíchli lidé oči, proto chce pomstu, a tak krade.
Sice nevidí, ale má dobře vyvinutý sluch a čich. Krade tím, že se zneviditelní a krátce se někoho dotkne a tím vás okrade o nějakou představu nebo sen. Nejraději okrádá děti, mají totiž hodně snů a představivosti.
  Druh: Skřet
Jméno: Ohňoďas
Místo výskytu: Ohnivé jezírko
Objevitel: Vojta Darmovzal 4. C

Ohňoďas je vysoký jako normální člověk. Vypadá jako obyčejný člověk, ale je z ohně. Nosí kožené kalhoty a rukavice, které nehoří. U svého ohnivého jezírka má jeskyni, ve které se schovává před deštěm. Když je nesvůj, zaleze do jezírka a tam se uklidní.
Když jde pro potravu a uvidí člověka, poleká se tak, až vzplane. Člověk se samozřejmě požáru vyděsí a hned volá hasiče. Když však přijedou, žádný oheň nenajdou. Ohňoďas už je totiž ten tam...
  Druh: Skřítek
Jméno: Papírníček
Místo výskytu: Šuplík s papíry
Objevitel: Berenika Vrlová 4. C

Skřítek Papírníček je vysoký asi jako pero. Nosí červené tričko, zelené kalhoty a bílou čepičku. Má modré oči a hnědé krátké vlasy. Žije tam, kde jsou papíry, protože každý večer ukradne tři papíry a kreslí si barevnými pastelkami obrázky a napíše vzkaz podle toho, jak se člověk za ten den choval. Ráno obrázky se vzkazy dá na stůl a schová se pod papíry. Člověk si potom myslí, že mu to píše třeba kamarád. Většinou se ten člověk polepší.
  Druh: Bílá paní
Jméno: Barbara
Místo výskytu: Hrad
Objevitel: Marie Hrabalová 4. C
Barbara je vysoká jako každý jiný člověk, je štíhlá a hodně pyšná. Má nádherné bílé vlasy, oči modré jako pomněnky. Nosí dlouhé zářivé šaty a ještě delší závoj. Chodí úplně bosá. Žije v malé komnatě hradu Buchlov, které se říká černá. V této komnatě je velká prohlubeň ve zdi, tam se totiž bílá paní promění v černý mráček, který se po chvíli rozplyne. V černý mráček se mění, protože byla zlá a tak jí říkali, že má černou duši. Má za úkol vždy o půlnoci obletět celý hrad a vystrašit zbloudilé návštěvníky. Když se nějaký návštěvník nevyleká, změní se její oči v červené a to už se každý vyleká. Barbara je prokletá. Její kletba skončí, když se někdo odváží přespat na hradě i přes její strašení.

  Druh: Skřítek
Jméno: Budníček
Místo výskytu: Pod postelí
Objevitel: Ondra Nedbal 4. C

Je dlouhý asi jako pastelka, ale hodně silný. Na hlavě nosí červenou kuželovitou čepičku. Vlasy má hnědé a krátké. Nosí modré triko, zelený kabátek a černé kalhoty. Žije pod postelí. Buší na postel, aby dítě neusnulo. Když se mu to nepodaří a dítě usne, vyleze na poličku a začne shazovat plyšáky, aby se dítě vzbudilo. Nejradši má, když se dítě v noci vzbudí, začne brečet a volat maminku.
  Druh: Ohnivý duch
Jméno: Ohniškvár
Místo výskytu: Peklo
Objevitel: Michal Pavelec 4. C

Ohniškvár je 1 metr vysoký, má žlutou barvu a červené oči, pusa mu plive lávu.
V pekle žije proto, že tam škvaří pekelný prach a dává to čertům, aby to mohli přeměnit na vzácnosti a lákat na to hříšníky. Čerti se je snaží dostat do pekla, protože Ohniškvár nemůže na povrch země. A tak to dává čertům, aby je polapili.
 
9. 12. 2015 | Akce minulého týdne
Prodej našich adventních kalendářů a perníků od maminek na školním jarmarku - 2. 12.
    Děkuji všem rodičům a dětem za krásné a chutné perníky.

  V pátek 4. 12. nás navštívil Mikuláš
 
7. 12. 2015 | Pracovní činnosti ve 4. C.
Jestli si někdo myslí, že kluci a přišívání knoflíků nejde dohromady, tak to se zmýlil. U nás ve třídě, ve které je převaha borců, se nejenom přišívaly knoflíky, ale dokonce se zdobilo zadním stehem. Mrkněte se, jak se nám to podařilo.
             
12. 11. 2015 | Dopravní výchova - dopravní hřiště v Kroměříži
Fotografie čtvrtých tříd z dopravního hřiště najdete ve školní fotogalerii.
27. 10. 2015 |INFORMACE K DOPRAVNÍMU HŘIŠTI - PÁTEK 6. 11. 2015

V pátek 6. 11. 2015 pojedeme vlakem na dopravní hřiště do Kroměříže.
Sraz v 7:00 hod. na vlakovém nádraží Holešov (v hale u prodejny jízdenek).
S sebou sportovní (teplé) oblečení a obuv, batoh, svačinu, pití, pouzdro, pláštěnku, přezůvky a cyklistickou přilbu.
Návrat ve 12:40 hod. do Holešova na vlakové nádraží.
Více info i s návratkou nalepíme do deníčku. Prosím o vyplnění.
S díky a s pozdravem Gabriela Nováková  
27. 10. 2015 | V měsíci říjnu skládáme krátké básničky na různá povolání.

Doktorka
V ordinaci sedí doktorka,
na neposedy čeká.
Má jich plnou čekárnu,
kdy já se k ní dostanu?

Pavel Hrdlička

         Učitelka
Učitelka učí,
pak nás úkoly mučí.
Na jedničku čekám,
doufám, že se jí dočkám.

David Grygera

         Zemědělec
Je to práce zodpovědná
všechny druhy obilí zná.
Umí jezdit traktorem,
pracuje skoro celý den.

Ondřej Nedbal

Učitelka
Ve škole moc nejsem rád,
musíme furt pracovat,
poté máme přestávku,
a po ní zas o začátku.
Učitelka nás má ráda,
úkoly nám malé dává.

David Dvorník
      Fotbalista
Naši fotbalisté dobře hrají
a fauly nedávají.
Góly střílí o sto šest
a vyhrají za svou čest.

Michal Pavelec


      

27. 10. 2015 |Výstavka z výtvarné výchovy s troškou geometrie - podzimní stromy
     
27. 10. 2015 |Nová vlastivědecká mapa žáků 4. C
Máme rádi Českou republiku a nejenom ve vlastivědě se učíme o vlasti. Spojili jsme vlastivědu s pracovními činnostmi a celá třída pracovala ve dvojicích na 14 krajích. Zábavně jsme se tak učili o ČR. Byla to sranda... Žáci 4. C a tvůrci nové vlastivědecké mapy            
30. 9. 2015 | Další povedená povídání na téma Fantastické prázdniny.
Tyto prázdniny jsem byl s rodinou u moře v Chorvatsku. Zrovna jsem se šel potápět. Chvíli jsem plaval a najednou jsem uviděl překrásnou mušli. Potopil jsem se pro ni. Už jsem natahoval ruku,už jsem ji skoro měl. A v tom se ze spodu kamene vynořila velká chobotnice. Příšerně jsem se lekl. Ale myslím,že ona taky. Vyplaval jsem na hladinu, abych se nadechl a vzpamatoval se. Poté jsem opět ponořil hlavu, ale už byla pryč a mušle taky. Byl jsem zklamaný, ale po chvilce jsem našel hezčí. A tu už jsem ulovil. Vrátil jsem se na břeh a tam jsem ji všem ukázal. Moc se jim líbila. Byl jsem moc šťastný. A po tom zážitku jsem už měl hlad. A tak jsme šli na oběd. David Dvorník 4. C

 

O prázdninách jsme byli v Nízkých Tatrách s maminkou, babičkou a sestrou. Šli jsme na rozhlednu, která se jmenovala Díl. Před námi byla vysoká tráva a černý les. Šli jsme mezi vysokými lopuchovými listy a hustým hlubokým lesem. Celou cestu jsme nikoho nepotkali. Najednou jsme uslyšeli zapraskání větve. Všichni jsme se lekli, protože v Nízkých Tatrách žijí medvědi. Živého medvěda v přírodě jsem sice ještě neviděl, ale zrovna teď jsem ho potkat nechtěl. Proto jsme se raději vrátili zpět. K rozhledně jsme sice nedošli, ale přesto jsme zažili pořádné dobrodružství. Doufám, že někdy příště rozhlednu navštívíme. Ondřej Nedbal, 4. C

 


27. 9. 2015 | Evropský den bez aut
Žáci čtvrtých ročníků se zúčastnili programu připraveného TYMY Holešov k evropskému Dnu bez aut, který se konal 22. září.
Fotografie ve fotogalerii zde.
24. 9.2015| Přečtěte si, co umíme vymyslet a napsat při hodinách slohu na téma Fantastické prázdniny. Možná nám tam najdete nějaké chyby, ale my se to všechno během roku doučíme.

Tyto prázdniny jsem byl na opuštěném ostrově s Davidem Grygerou a Michalem Pavelcem. Byli jsme tam dva měsíce. A ty dva měsíce jsme stavěli loď. Jak jsme tu loď dostavěli, tak jsme vyrazili na cestu. Uběhly dvě hodiny a viděli jsme v dálce velkou loď. Mysleli jsme, že to je záchrana, ale byli to piráti. Chytili nás a potopili nám loď. Dali nás do vězení. Neměli jsme vodu ani jídlo. Večer o půlnoci všichni spali, tak jsme toho využili a vyšplhali jsme k oknu. To okno jsme rozbili a skočili jsme do vody. Byla tam jeskyně, tak jsme k ní doplavali. Jeskyně vedla až k nám do města, takže jsme se nakonec mohli vrátit domů v pořádku a zdraví. Už teď se těším na další dobrodružné prázdniny!Filip Hasilík, 4.C

 

O prázdninách jsem byl s rodiči na prohlídce u šíleného profesora. Měl jsem zájem o stroj času. Když ho představoval, nechtěně zapnul stroj a mě to vcuclo. Ocitl jsem se na ostrově v Karibiku v roce 1763 ve městě Havana. Kolem šel pirát a zeptal se mě, co tu pohledáváš? Nevěřil jsem svým očím. Zeptal jsem se, jak se jmenuje. Řekl, že se jmenuje Edward Kenwej. Vzal mě na jeho loď, která se jmenuje Kavka. Vypluli jsme na moře a přepadli nás templáři. Byla to velká bitva, ale vyhráli jsme. Pak jsem se vrátil domů. Rodiče se radovali, že jsem v pořádku. Byl jsem pryč 2 dny.Pavel Hrdlička, 4. C

 

My jsme o prázdninách s rodinou byli letadlem v Asii a snažili jsme se zdolat Mount Everest. Byli jsme v půlce cesty a začala velká bouře. Až za dva dny jsme mohli pokračovat. Pak jsme se dostali 10 km od vrcholu, ale v noci se strhla lavina. Byli jsme dobře ukrytí. Nic se nám nestalo. Konečně jsme stanuli na vrchulu nejvyšší hory světa. Nakonec jsme se vrátili domů v pořádku. Už se těším na další výlet.Michal Pavelec, 4.C

 

Letošní prázdniny jsem prožila v Dominikánské republice s rodiči a bratrem. Ještě jsme přibrali dvě kamarádky. Jak jsme se nachystali, jeli jsme autem do Prahy na letiště. Z pražského letiště jsme letěli do Francie. Tam jsme málem nestihli druhé letadlo. Naštěstí na nás počkali. Konečně jsme doletěli do Dominikánské republiky. Museli jsme nastoupit na malou loďku, ale ta loďka byla tak malá, že jsme z ní málem vypadli do vody s krokodýly. Všichni jsme dopluli do hotelu, kde na nás už čekali. Ubytovali jsme se a šli jsme se podívat na velké vodopády. Byli nádherné. Najednou do mě někdo strčil a já začala padat. Kdyby mě kamarádka nechytla tak by bylo po mně. Cestou zpět nám pan průvodce dal čerstvé kokosové mléko. Vrátili jsme se do hotelu a z hotelu jsme šli k moři. Užili jsme si to, našli jsme hodně mušlí. Než jsme jeli domů, šli jsme na velkou show, kterou předváděli papoušci. Bylo to pěkné až na to, že na mě spadl papouščí trus. Byl konec a my jsme museli zpět do hotelu. Večer jsme se dívali na západ slunce, u toho jsme popíjeli kokosové mléko. Poslední den jsme s kamarádkami vyfotili poslední snímky, sbalili věci a vydali jsme se na cestu domů.Marie Hrabalová,4.C

 

Tyto prázdniny jsem byl s Davidem Dvorníkem a Vojtou Darmovzalem na chatě. Když jsme se ráno probudili, ocitli jsme ve světě ninjů. Najednou se objevili ninjové a zeptali se nás, jestli chceme být ninjové. My jsme udiveně řekli ano. Museli jsme tvrdě trénovat. Nakonec jsme se stali ninjové a každý dostal živel./ živel znamená, že jsi pánem ohně,ledu nebo vzduchu/. Já obdržel živel ohně, David živel ledu a Vojta živel větru. Najednou se před námi objevil Lord Gargadom a vyzval nás na souboj. Chvíli vyhrával, ale pak jsme ho porazili a probudili jsme se na chatě. David povídá! Byl to sen? Tak to nevím, řekl Vojta. David Grygera, 4.C

 


24. 9. 2015 | Někteří žáci také prázdniny malovali.
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz