3. Základní škola Holešov
Archiv aktualit 2016/2017 (podle data zveřejnění) Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018
Hrátky v přírodě a s přírodou
TÝMOVÉ HRY PRO 3. ROČNÍK
OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY
Informace školní jídelny pro nové strávníky na školní rok 2017/2018
Bavíme se s angličtinou
Školní mléko za poloviční cenu
Dějepisné exkurze v letošním školním roce
3. ZŠ MÁ TALENT
Závazné přihlášky do školní družiny na rok 2017/2018
Slavnostní otevření počítačové učebny
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků
Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou angličtiny
Vyhodnocení matematických soutěží ve školním roce 2016/2017
Den s Policií ČR - 18. 5. 2017
Oznámení školní jídelny
McDonald´s cup okresní kolo 2.-3. ročník
McDonald´s cup okresní kolo 4.-5. ročník
Vyhodnocení literární soutěže
Pozvánka do divadla - Popelka
Exkurze šesťáků do Moravského krasu
Exkurze žáků 7. ročníku do ZOO Lešná
Pozvánka na Májový koncert
1. místo na okrskovém kole v McDonald´s cupu
Jarní sběr
Pozvánka - Předškolák v lavici
Pozvánka na třídní schůzky - 27. dubna
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR PLAMÍNEK SLAVÍ DALŠÍ ÚSPĚCHY
Výsledky zápisu do první třídy - seznam přijatých žáků
28. března - Den učitelů
Dopis k dopravní situaci v okolí naší školy
Vyhláška Města Holešov o termínu zápisu na školní rok 2017/2018
Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň
Pozvánka na dny otevřených dveří
Školní kolo recitační soutěže pro 2. stupeň
Interaktivní vzdělávací program "JSEM, KDO JSEM"
Pozvánka na karneval školní družiny
Pozvánka na zápis na nečisto
Přátelský večírek SRPDŠ se vydařil
Soutěž T-Profi
Pozvánka na sobotní oběd pro veřejnost
Pozvánka na sportovní odpoledne pro předškoláky
Pozvánka na Večírek školy
Pozvánka na schůzku pro rodiče vycházejících žáků
Informace k zápisu do 1. ročníku
VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
PF 2017
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ - koncert Plamínku ve škole
Děti zdobily vánoční strom pro zvířátka
Den otevřených dveří na Gymnáziu v Holešově
Vzácná návštěva v naší škole
Literární soutěž - vyhlášení soutěže
První návštěva divadelního předplatného
Sběr pomerančové kůry - plakát
Informace o zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky
Výsledky soutěže "O pohár starosty města Holešov"
Florbalový turnaj mladších a starších žáků - okresní kolo
Pozvánka na vánoční koncert Plamínku
Sobotní oběd pro veřejnost
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ
Pozvánka na vánoční jarmark
Pozvánka na BURZU STŘEDNÍCH ŠKOL
Okrsková kola ve florbale
Ovoce a zelenina do škol
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
Jaký byl Halloween?
Oběd pro veřejnost - plakát
Srdečné pozdravy z Rusavy
Halloween - plakát
Pyžamový den - plakát
Podzimní dílničky pro předškoláky - plakát
Vařil u nás kuchař Zbyněk Diatka - fotoreportáž
Sběr kaštanů - plakát
Neobvyklá potravina ve školní jídelně
Sběr papíru - plakát
Sběr šípků - plakát
Informace pro rodiče žáků druhých tříd
Třídní učitelé ve školním roce 2016/2017
Jak bude probíhat výuka v prvních dnech školy
Informace pro rodiče nastupujících prváčků - pro školní rok 2016/2017
Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz