3. Základní škola Holešov
Menu0
Facebook
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
pozvánka na akci školy
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu42 - Z-ware
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
Konzultace s vyučujícími se konají 23. - 25. dubna 2024
Na konzultaci s vyučujícími se mohou rodiče přihlásit prostřednictvím systému EduPage od 8. dubna. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte třídního učitele svého dítěte.
Oznámení termínu zápisu do první třídy ve školním roce 2024/2025
Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025 se koná dne 19. dubna 2024 od 12.00 do 17.00.
Informace (potřebné doklady, formuláře, postup u zápisu) - zde
Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka pro školní rok 2024/2025
V příštím školním roce otvíráme v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou angličtiny. Informace k přijímacímu řízení - přečíst zde
Zápis nanečisto - 26. března
Podívejte se do fotogalerie, jaký byl zápis nanečisto pro naše předškoláky - zde
Rekonstrukce oplocení školy
Fotografie z průběhu rekonstrukce - - zde.
Od pondělí 12. února probíhají stavební práce na rekonstrukci oplocení školy. Během oprav prosíme všechny, kteří se pohybují v okolí školy, o zvýšenou opatrnost. Přečíst více o průběhu oprav - zde
Anglicky nejen v angličtině
Ukázky využití metody CLIL na 1. stupni - zde
Jaký byl Den otevřených dveří v sobotu 2. března?
Podívejte se do fotogalerie - zde.
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - přípravná třída
Menu16 - školní časopis
Menu17
 
 
Menu124 - Daruj knihu
Menu123 - Napsali o nás
Menu126 - Projekt Rodiče vítáni
Menu20 - Plamínek
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  https://www.3zshol.cz | Prohlášení o přístupnosti