3. Základní škola Holešov
Menu0
Facebook
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
Škola
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu42 - Z-ware
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
Dramatický kroužek přivezl POHÁDKOVÝ ZVONEČEK z přehlídky v Kroměžíži
Gratulujeme ke krásnému úspěchu členů divadelního kroužku DIVaDÍLKO... - celý článek zde.
Plamínek vystupoval na celostátní přehlídce
Plamínek se zúčastnil přehlídky dětských pěveckých sborů v Holešově... - zde .
Seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou AJ
V seznamu žáků přijatých do šesté třídy s rozšířenou výukou AJ ve školním roce 2023/2024 se najdete pod přiděleným registračním číslem.
Seznam - zde .
Informace k přihláškám do školní družiny na rok 2023/2024
Informace o umístění v ŠD v příštím školním roce - zde.
Zápisní list do ŠD na příští školní rok - ke stažení zde.
Zápisní list odevzdejte nejpozději 31. 5. 2023.
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - fotogalerie
Menu16 - školní časopis
Menu17
 
 
Menu124 - Daruj knihu
Menu123 - Napsali o nás
Menu126 - Projekt Rodiče vítáni
Menu20 - Plamínek
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Zaměstnanecký e-mail |  https://www.3zshol.cz | Prohlášení o přístupnosti