3. Základní škola Holešov
Menu0
Menu1
Menu2 - škola
Naše škola
Menu41 - Edupage
Menu42 - i-Canteen
Menu42 - Z-ware
Menu51 - kontakt
Menu52 - třídy
Menu9
Menu61a - pro žáky
Menu61b - školní poradenské pracoviště
Menu62 - jídelna
Menu63
Menu10 - sportoviště
Menu11 - družina
Navrhni si svůj jídelníček
V týdnu od 14. 6. do 18. 6 bude ve školní jídelně probíhat anketa ...
Informační plakát - zde
Výsledky přijímacích zkoušek
do třídy s rozšířenou výukou Aj pro školní rok 2021/2022 - zde
Dodatečný zápis
dětí do prvního ročníku - doplněný seznam - zde
Informace k chodu školy od pondělí 24. 5.
Podrobné informace - zde
Žáci, kteří prodělali onemocnění Covid-19 v uplynulých 180 dnech, se nemusí testovat. Tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře nebo čestným prohlášením od zákonného zástupce (-zde) a k tomu ještě doloží SMS zprávu z KHS.
Informace o zpracování osobních údajů při testování - zde
Čestné prohlášení rodičů o negativním testu
Upozornění! Škola NEPOTVRZUJE čestné prohlášení rodičů o negativním testu žáka. Prohlášení vyplňují a stvrzují svým podpisem rodiče - čestné prohlášení ke stažení - zde
Menu4 - třída s rozšířenou výukou angličtiny
Menu18 - pro předškoláky
Menu4 - fotogalerie
Menu16 - školní časopis
Menu17
Menu13 - knihovna
Menu14 - knihovna
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  Capsa | Zaměstnanecký e-mail |  www.3zshol.cz