3. Základní škola Holešov
Akce pro předškoláky ve školním roce 2023/2024
Předškoláci v lavici - 11. 6. 2024 v 16.00 V úterý 11. června proběhne informační schůzka pro rodiče nastupujících prvňáků a zároveň si děti prožijí první "opravdovou" vyučovací hodinu v lavici. Začátek je v 16.00.
Podrobné informace - zde
Zápis nanečisto V úterý 26. března si mohli předškoláci vyzkoušet, jaké to bude u opravdového zápisu. V pohádkovém prostředí děti prokázaly znalosti a dovednosti, které potřebují pro vstup do první třídy. S trpaslíky a Sněhurkou předškoláci počítali, se zvířátky z budky si trénovali prostorovou orientaci. Tvary a barvy jim zase pomohl poznávat Jeníček s Mařenkou z perníkové chaloupky. S pejskem a kočičkou upekli dort a zároveň procvičovali sluchové vnímání.
Za přípravu a realizaci aktivity děkujeme vyučujícím a asistentkám přípravné třídy, 1. a 2. ročníku, paní vychovatelce a také šikovným pomocníkům z 8. a 7. ročníku.


Podívejte se na fotografie - zde.


Informace k zápisu do 1. ročníku pro rok 2024/2025 Vážení rodiče,
dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, budou zápisy k povinné školní docházce probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2024.

Termín zápisu na 3. ZŠ Holešov je pátek 19. 4. 2024 v době od 12 do 17 hodin.

Předpokládáme otevření tří prvních tříd (dle počtu uchazečů).
Přijímáme děti ze všech obvodů města Holešova i z okolí.

Ve všech třídách nabízíme rozšířenou výuku jazyka anglického formou metody CLIL -
informace - ukázka metody.
Kritéria přijetí - zde , nabídka možností a zajímavostí naší školy - zde
Připravenost dítěte na vstup do školy - zde

Vyplněním elektronické přihlášky - ZDE VYPLNIT ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU - můžete své dítě přihlásit již dnes !
Do naší školy se můžete přijít podívat i na Den otevřených dveří - ve čtvrtek 4. dubna 2024 době od 8.00 do 10.00

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2018.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.
• podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,SPC)
• podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,SPC) a odborného lékaře
Požadovaná doporučení doloží zákonný zástupce škole do 30. 4. 2024.

Zápis do 1. ročníku má dvě části 1. Formální část 1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí - k vytisknutí zde, což je možné následujícími způsoby:
a) odevzdáním vyplněných materiálů v MŠ Sluníčko do 15. 4. 2024
b) do datové schránky školy do 15. 4. 2024 (ID datové schránky: k57qfit)
c) osobně v době zápisu – pátek 19. 4. 2024 v době do 12.00 do 17 hodin

2. Zákonný zástupce poskytne údaje do školní matriky těmito způsoby:
a) vyplněním elektronické přihlášky – do 15. 4. 2024 - ZDE VYPLNIT ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU
b) vyplněním zápisního listu pro rok 2024/2025 v MŠ Sluníčko do 15. 4. 2024
c) vytisknutím a vyplněním zápisního listu - k vytisknutí zde a odevzdáním u zápisu 19. 4. 2024
d) vyplněním zápisního listu v den zápisu 19. 4. 2024 ve škole

3. Zákonný zástupce dítěte se osobně dostaví do školy k ověření totožnosti s těmito doklady:
- občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. (např. soudní rozhodnutí)

4. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je potřeba:
- podat žádost o odklad povinné školní docházky v době zápisu - k vytisknutí zde
- zajistit doklady k jeho vyřízení a doručit je škole do 30. 4. 2024:
  1) doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  2) doporučení odborného lékaře(pediatra) nebo klinického psychologa

5. Zákonný zástupce dítěte, které mělo odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 znovu s dítětem k zápisu nemusí. Pouze telefonicky škole nahlásí, že dítě 1. září 2024 do školy nastoupí.

2. Motivační část Motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně ve třídách na pavilonu A. Pro děti i rodiče je motivační část nejslavnostnějším okamžikem celého dne. Děti se při rozhovoru s paní učitelkou a plněním různých zábavných činností seznámí nejen s prostředím školy, ale projeví se také jejich zrakové a sluchové vnímání, řečová vyspělost, samostatnost, pozornost či matematické představy.

Školní družina
Současně se zápisem do 1. ročníku probíhá i zápis do školní družiny.
Podrobnější informaci o činnosti školní družiny najdete na našich webových stránkách v sekci Školní družina.
Kritéria přijetí do ŠD - zde
Zápisní list do školní družiny si můžete vyplnit v den zápisu 19. 4. 2024, kde bude vytištěný formulář k dispozici.

Stravování ve školní jídelně
Školní jídelna se nachází přímo v budově školy. Děti nemusí nikam přecházet.
Nabízíme výběr ze dvou druhů oběda - jídelníček a informace ŠJ najdete na stránkách školy v sekci Jídelna.
V případě zájmu o stravování vašeho dítěte ve školní jídelně se můžete seznámit s pravidly přihlašování a vyplnit přihlášku do školní jídelny na školní rok 2024/2025 - k vytisknutí zde
Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 


SPORTOVÁNÍ V AFRICE Další z tradičních aktivit pro budoucí prvňáčky - PŘEDŠKOLÁKOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – nás ve čtvrtek 8. února přenesla do Afriky. Velké teploučko bylo všem v našem školním bazénu, kde proběhla ukázka výuky plavání. Pak se cvičenci přesunuli do tělocvičny, která se poměnila na Afriku. Všechny sportovní aktivity se týkaly afrických zvířat. Metodou CLIL se děti seznámily s barvami. Na čtyřech stanovištích potom ukázaly svoji obratnost, zručnost, přesnost i sílu.

Za vynikající výkony byly všechny děti oceněny zlatou medailí s 1. místem i potleskem přítomných rodičů.

Za přípravu a realizaci aktivity děkujeme vyučujícím a asistentkám přípravné třídy, 1. a 2. ročníku, paní vychovatelce a také pomocníkům z 8. a 9. ročníku.


Podívejte se na fotografie - zde.Podzimní dílničky v halloweenském duchu Podívejte se do fotogalerie, jaké byly podzimní dílničky pro předškoláky - zde


Archiv akcí ve školním roce 2022/2023 zde.
Archiv akcí ve školním roce 2019/2020 zde.
Archiv akcí ve školním roce 2018/2019 zde.
Archiv akcí ve školním roce 2017/2018 zde.
Archiv akcí ve školním roce 2016/2017 zde.
Archiv akcí ve školním roce 2015/2016 zde.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |